نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مارتا_ریورا_گاریدو (۲ تصویر)

عاشق زنی مشو که می‌اندیشد... که می‌داند... که داناست... که توان پرواز دارد... به زنی که خود را باور دارد ! عاشق زنی مشو ... که هنگام عشق ورزیدن... می‌خندد... یا می‌گرید... که قادر است ...

عاشق زنی مشو که می‌اندیشد... که می‌داند... که داناست... که توان پرواز دارد... به زنی که خود را باور دارد ! عاشق زنی مشو ... که هنگام عشق ورزیدن... می‌خندد... یا می‌گرید... که قادر است جسمش را به روح بدل کند، و از آن بیشتر، "عاشق شعر است" ! اینان ...

۱۷ اسفند 1397
6K
عاشق زنی شو که👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 عاشق زنی مشو که می اندیشد، که می داند، که داناست، که توان پرواز دارد، به زنی که خود را باور دارد! عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن، می‌خندد یا ...

عاشق زنی شو که👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 عاشق زنی مشو که می اندیشد، که می داند، که داناست، که توان پرواز دارد، به زنی که خود را باور دارد! عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن، می‌خندد یا می‌گرید، که قادر است جسمش را به روح بدل کند، و از آن بیشتر،"عاشق شعر ...

۱۱ اردیبهشت 1396
4K