نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لی_سلطانی (۱ تصویر)

تنم میلرزید دلم بیشتر گفتم لابد بیش از حد زیر باران مانده ام به شومینه پناه بردم گرم شدم اما بازهم تنم میلرزید باز هم دلم بیشتر تغییر دما بهانه بود من به چشمانت فکر ...

تنم میلرزید دلم بیشتر گفتم لابد بیش از حد زیر باران مانده ام به شومینه پناه بردم گرم شدم اما بازهم تنم میلرزید باز هم دلم بیشتر تغییر دما بهانه بود من به چشمانت فکر میکردم به لمس گیسویت و تنم میلرزید و دلم بیشتر #لی_سلطانی

۱۴ آذر 1396
6K