نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لیاقت (۹۱ تصویر)

بعضیا با ادما هم مثل اهنگ رفتار میکنن،اولش خیلی دوصش دارن و روز و شب بعش گوش میدن چند وقتع بعد حذفش میکنن...!!! اهنگ کصی نباش..! #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ ...

بعضیا با ادما هم مثل اهنگ رفتار میکنن،اولش خیلی دوصش دارن و روز و شب بعش گوش میدن چند وقتع بعد حذفش میکنن...!!! اهنگ کصی نباش..! #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #اهنگ

۱۰ ساعت پیش
4K
★صلامتی خاطرع هایی که موندنین و جا خوش کَردن تَخت سینمون...!:)) #پروفایل #عکس_نوشته #دپ #خودکشی #عکس_پروفایل #مرگ #فیک #لیاقت #خاطره #دختر #دخترونه

★صلامتی خاطرع هایی که موندنین و جا خوش کَردن تَخت سینمون...!:)) #پروفایل #عکس_نوشته #دپ #خودکشی #عکس_پروفایل #مرگ #فیک #لیاقت #خاطره #دختر #دخترونه

۱۵ ساعت پیش
8K
همیشع آدمهایی کع هیچ گوهی نشدع اند میخاهند بع آدم راهکار یاد بدهند😑 👊 #پروفایل #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #دخترونه #دختر #دپ #فیک #دونفره #لیاقت #لاشی

همیشع آدمهایی کع هیچ گوهی نشدع اند میخاهند بع آدم راهکار یاد بدهند😑 👊 #پروفایل #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #دخترونه #دختر #دپ #فیک #دونفره #لیاقت #لاشی

۱ روز پیش
12K
حرفاتون عجیب جالبع/: #پروفایل #دپ #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #نقاشی #فانتزی #دختر #دخترونه #لیاقت

حرفاتون عجیب جالبع/: #پروفایل #دپ #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #نقاشی #فانتزی #دختر #دخترونه #لیاقت

۱ روز پیش
11K
جوری شده که باید عذر خواهی کنی که خودتی و اونی که میخوان نیستی😑💦🏹 #پروفایل #دپ #فیک #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #مرگ #تنهایی #لیاقت #دختر #دخترونه

جوری شده که باید عذر خواهی کنی که خودتی و اونی که میخوان نیستی😑💦🏹 #پروفایل #دپ #فیک #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #مرگ #تنهایی #لیاقت #دختر #دخترونه

۱ روز پیش
13K
من واسه موندن آدما شاید سازش کنم اما خواهش عمرا😏🤘 #پروفایل #دپ #فیک #مو #لیاقت #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #دختر #دخترونه

من واسه موندن آدما شاید سازش کنم اما خواهش عمرا😏🤘 #پروفایل #دپ #فیک #مو #لیاقت #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #دختر #دخترونه

۱ روز پیش
14K
دلش که پیشت نباشه واسش بمیری هم نمیفهمه:) #پروفایل #دپ #دل #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #فیک #دختر #دخترونه #اسپرت #بنفش #لیاقت

دلش که پیشت نباشه واسش بمیری هم نمیفهمه:) #پروفایل #دپ #دل #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #فیک #دختر #دخترونه #اسپرت #بنفش #لیاقت

۱ روز پیش
15K
گذر زمان بهترین چیز واسع شناختع ذاتِ ادماس... :) #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض

گذر زمان بهترین چیز واسع شناختع ذاتِ ادماس... :) #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض

۲ روز پیش
16K
وقتی واقعا عاشق کسی باشیع💋 💫 هیچوقت عزش خستع نمیشی... #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض

وقتی واقعا عاشق کسی باشیع💋 💫 هیچوقت عزش خستع نمیشی... #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض

۴ روز پیش
10K
هر کی بهتون گفت تو لیاقت بهتر از منو داری بهش بگین پس شماره اون رفیق خوشتیپتو بده😐😹🤘 #پروفایل #عکس_نوشته #دپ #فیک #عکس پروفایل #بنفش #لیاقت #مرگ #تنهایی

هر کی بهتون گفت تو لیاقت بهتر از منو داری بهش بگین پس شماره اون رفیق خوشتیپتو بده😐😹🤘 #پروفایل #عکس_نوشته #دپ #فیک #عکس پروفایل #بنفش #لیاقت #مرگ #تنهایی

۵ روز پیش
15K
از خندیدن بدم نمیاد ولی دیگع هیچی خندار نیصت واسم.. #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض

از خندیدن بدم نمیاد ولی دیگع هیچی خندار نیصت واسم.. #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض

۷ روز پیش
14K
هیچ دختری بدون شیطنت زندگی نمیکنع اگه ارومع داغونع!:( #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض

هیچ دختری بدون شیطنت زندگی نمیکنع اگه ارومع داغونع!:( #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض

۱ هفته پیش
10K
دوست داشتنع واقعی اینع کع وقتی همع میگن بَدع تو باز هم اسرار بع خوب بودنشون داری!... هع...!! #دوست_داشتن #تنها #دپ #دختر #پصر #لیاقت #زندگی #مرگ #شاد #گریع #خنده

دوست داشتنع واقعی اینع کع وقتی همع میگن بَدع تو باز هم اسرار بع خوب بودنشون داری!... هع...!! #دوست_داشتن #تنها #دپ #دختر #پصر #لیاقت #زندگی #مرگ #شاد #گریع #خنده

۲ هفته پیش
11K
آدما فراموش نمیکنن،فقط یاد میگیرن چطور میشع بی صدا غصع خورد💫💥 #دپ #غصع #تنها #دختر #زندگی #پصر #لیاقت #مرگ

آدما فراموش نمیکنن،فقط یاد میگیرن چطور میشع بی صدا غصع خورد💫💥 #دپ #غصع #تنها #دختر #زندگی #پصر #لیاقت #مرگ

۲ هفته پیش
8K
به این نَتیجه رسیدم ادما عَوض نمیشَن این ماییم که به شناخت کامِلشون میرسیم :| #دپ #لیاقت #پصر #تنها #دختر #غمگین #فالو #زندگی #مرگ

به این نَتیجه رسیدم ادما عَوض نمیشَن این ماییم که به شناخت کامِلشون میرسیم :| #دپ #لیاقت #پصر #تنها #دختر #غمگین #فالو #زندگی #مرگ

۲۳ خرداد 1398
11K
#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ...
عکس بلند

#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ، که حسودی نمی کنند ! حتما #خوب بوده ای ، حتما کارت درست بوده ...

۹ خرداد 1398
30K
#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ...
عکس بلند

#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ، که حسودی نمی کنند ! حتما #خوب بوده ای ، حتما کارت درست بوده ...

۱ خرداد 1398
11K
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین #توجه: استفاده از کلیه مطالب با ذکر صلوات آزاد است امام خامنه ای: خاطره‏ ی شهدا را ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین #توجه: استفاده از کلیه مطالب با ذکر صلوات آزاد است امام خامنه ای: خاطره‏ ی شهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت. شهید مدافع حرم حسن قاسمی‌ دانا از ...

۲۲ اردیبهشت 1398
40K
وقتی به یک مگس، بال و پر پروانه رو بدی، نه #قشنگ میشه، نه میتونه باهاش #پرواز کنه! میدونی در مورد چی صحبت می‌کنم؟ اصالت... ✅بال و پر بیخود به کسی دادن #اشتباه است! #عکس_نوشته ...

وقتی به یک مگس، بال و پر پروانه رو بدی، نه #قشنگ میشه، نه میتونه باهاش #پرواز کنه! میدونی در مورد چی صحبت می‌کنم؟ اصالت... ✅بال و پر بیخود به کسی دادن #اشتباه است! #عکس_نوشته #لیاقت #لایق #اصالت #معرفت #وفاداری #زندگی #انسانیت #بهادادن #ارزش #پروانه کانال تلگرام🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸 https://t.me/joinchat/AAAAA... ...

۲۶ بهمن 1397
36K
❌ اگر #موفق شدید به کسی #خیانت کنید، آن شخص را #احمق فرض نکنید؛ بلکه بدانید او خیلی بیشتر از آنچه #لیاقت داشته‌اید، به شما #اعتماد کرده است. 🔴 انسان‌ها به میزان حقارتشان #توهین می‌کنند! ...

❌ اگر #موفق شدید به کسی #خیانت کنید، آن شخص را #احمق فرض نکنید؛ بلکه بدانید او خیلی بیشتر از آنچه #لیاقت داشته‌اید، به شما #اعتماد کرده است. 🔴 انسان‌ها به میزان حقارتشان #توهین می‌کنند! 🌸 به میزان فرهنگ‌‌شان #عشق می‌ورزند! و ⚫ ️به میزان کمبودهایشان، آزارت می‌دهند! 🔴 هرچه ...

۱۲ بهمن 1397
41K