نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لبیڪ_یاحسین (۷ تصویر)

#یااباعبداللہ‌الحسین_علیه_السلام هر سال براے تو سیہ مے پوشیم در دسته ے عاشقان علم بر دوشیم ما، بعد هزار و چهارصد سال هنوز با یـاد لب تــو آب را مے نوشیـم #شهید_امیر_سیاوشی #لبیڪ_یاحسین

#یااباعبداللہ‌الحسین_علیه_السلام هر سال براے تو سیہ مے پوشیم در دسته ے عاشقان علم بر دوشیم ما، بعد هزار و چهارصد سال هنوز با یـاد لب تــو آب را مے نوشیـم #شهید_امیر_سیاوشی #لبیڪ_یاحسین

۲۲ شهریور 1397
3K
سینه زنانِ حسین زمزمــه بر پا کنیـد ماه محرم شده یاری زهرا کنید ذکر حسین جان مـا از #شهـدا مانده است جامعه را زنده با ذڪر مسیحا کنید ... #ماه_محرم_آمد #لبیڪ_یاحسین

سینه زنانِ حسین زمزمــه بر پا کنیـد ماه محرم شده یاری زهرا کنید ذکر حسین جان مـا از #شهـدا مانده است جامعه را زنده با ذڪر مسیحا کنید ... #ماه_محرم_آمد #لبیڪ_یاحسین

۲۱ شهریور 1397
5K
#لبیڪ_یاحسین🌷 بستہ‌ام بارسفر سوےحرم خواهم رفٺ نوڪرم محضرارباب ڪرم خواهم رفٺ اهل ایرانم و اما وطنم ڪرب وبلاسٺ پے معشوقہ خونین جگرم خواهم رفٺ #اللهم_ارزقنا_زیارة_الاربعین❤️

#لبیڪ_یاحسین🌷 بستہ‌ام بارسفر سوےحرم خواهم رفٺ نوڪرم محضرارباب ڪرم خواهم رفٺ اهل ایرانم و اما وطنم ڪرب وبلاسٺ پے معشوقہ خونین جگرم خواهم رفٺ #اللهم_ارزقنا_زیارة_الاربعین❤️

۱۷ آبان 1396
21K
شمع غم روشن ڪنید🕯🍂 شام غریبانּ امشب اسٺ 🏴 شام هجرانּ امشب اسٺ🕯🍂 #السلام_علیڪ_یازینب‌ڪبرےس #شام_غریباڹ_حسینے_تسلیٺ #لبیڪ_یاحسین💔 کانال شعر؛علیه السلام🌀 @sheralayhesalam

شمع غم روشن ڪنید🕯🍂 شام غریبانּ امشب اسٺ 🏴 شام هجرانּ امشب اسٺ🕯🍂 #السلام_علیڪ_یازینب‌ڪبرےس #شام_غریباڹ_حسینے_تسلیٺ #لبیڪ_یاحسین💔 کانال شعر؛علیه السلام🌀 @sheralayhesalam

۹ مهر 1396
2K
#یااباعبداللہ‌الحسین‌علیہ‌السلام هر سال براے تو سیہ مے پوشیم در دسته ے عاشقان علم بر دوشیم ما، بعد هزار و چهارصد سال هنوز با یـاد لب تــو آب را مے نوشیـم #شهید_امیر_سیاوشی #لبیڪ_یاحسین 🏴

#یااباعبداللہ‌الحسین‌علیہ‌السلام هر سال براے تو سیہ مے پوشیم در دسته ے عاشقان علم بر دوشیم ما، بعد هزار و چهارصد سال هنوز با یـاد لب تــو آب را مے نوشیـم #شهید_امیر_سیاوشی #لبیڪ_یاحسین 🏴

۵ مهر 1396
3K
یا حسین (ع)؛درڪربلا نبودم تا براے یارے امامم ڪارے #حسینے بڪنم، اما... حالا هستم تا با #چادرم، ڪارے #زینبے بڪنم میدانم ڪہ یزیدیان زمان چشم بہ چادرم دوختہ اند! #لبیڪ_یاحسین لبیڪ یا حسین لبیڪ یا ...

یا حسین (ع)؛درڪربلا نبودم تا براے یارے امامم ڪارے #حسینے بڪنم، اما... حالا هستم تا با #چادرم، ڪارے #زینبے بڪنم میدانم ڪہ یزیدیان زمان چشم بہ چادرم دوختہ اند! #لبیڪ_یاحسین لبیڪ یا حسین لبیڪ یا حسین

۳۱ اردیبهشت 1396
7K
یا حسین (ع)؛ در ڪربلا نبودم تا براے یارے امامم ڪارے #حسینے بڪنم، اما... حالا هستم تا با #چادرم، ڪارے #زینبے بڪنم میدانم ڪہ یزیدیان زمان چشم بہ چادرم دوختہ اند! #لبیڪ_یاحسین

یا حسین (ع)؛ در ڪربلا نبودم تا براے یارے امامم ڪارے #حسینے بڪنم، اما... حالا هستم تا با #چادرم، ڪارے #زینبے بڪنم میدانم ڪہ یزیدیان زمان چشم بہ چادرم دوختہ اند! #لبیڪ_یاحسین

۲۵ مهر 1395
6K