نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قلبهـ (۲ تصویر)

اگ دستت کــــثیفعـ ب قلبـــم دست نـــزنـ :|💞 #قلبهـ صــــورتیـ 💜💦

اگ دستت کــــثیفعـ ب قلبـــم دست نـــزنـ :|💞 #قلبهـ صــــورتیـ 💜💦

۲۲ بهمن 1395
6K
👧🏻تـا چشمم به #چشمت افتاد چششم به …💃 👨🏻به به خانوم خانوما واسه کی دارن #میرقصن؟🤔 👧🏻وایی آقاییم #سکته کردما...بعده ماه رمضون #عروسیمون هست دارم میرقصم که هول نکنم😍 👨🏻ای جونم...خنگولکه من،چرا انقد #هولی تو ...

👧🏻تـا چشمم به #چشمت افتاد چششم به …💃 👨🏻به به خانوم خانوما واسه کی دارن #میرقصن؟🤔 👧🏻وایی آقاییم #سکته کردما...بعده ماه رمضون #عروسیمون هست دارم میرقصم که هول نکنم😍 👨🏻ای جونم...خنگولکه من،چرا انقد #هولی تو آخه😂 👧🏻ایشـ هول نیستم میترسم #خرابکاری کنم😢 👨🏻پـس بـرو اون #آهنگ رو زیاد کن که ...

۲۳ تیر 1395
11K