نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قسمت_نهم (۳۹ تصویر)

#داستانهای_شاهنامه #قسمت_نهم روبرو شدن فریدون با دختران جمشید فریدون به سمت تخت پادشاهی ضحاک رفت و به هر سو نگریست اثری از او ندید ولی شبستان او دختران سیه چشم زیبایی دید نخست روح آن ...

#داستانهای_شاهنامه #قسمت_نهم روبرو شدن فریدون با دختران جمشید فریدون به سمت تخت پادشاهی ضحاک رفت و به هر سو نگریست اثری از او ندید ولی شبستان او دختران سیه چشم زیبایی دید نخست روح آن ها را از طلسم ضحاک آزاد کرد و فرمان داد تا تن خود را بشویند ...

۱۵ شهریور 1398
52K
#از_کدام_سو #داستانی_تربیتی #قسمت_نهم - بفرما در خدمتیم که... - تو چرا اینقدر لجبازی؟ حاضـر نیسـت ندیـده بگیـرد. مـن هـم حاضـر نیسـتم تسـلیم شـوم. میگویم: - جان! معرفی خودم، خانوادم، محل سکونتم، تعداد همسر. از این ...

#از_کدام_سو #داستانی_تربیتی #قسمت_نهم - بفرما در خدمتیم که... - تو چرا اینقدر لجبازی؟ حاضـر نیسـت ندیـده بگیـرد. مـن هـم حاضـر نیسـتم تسـلیم شـوم. میگویم: - جان! معرفی خودم، خانوادم، محل سکونتم، تعداد همسر. از این سؤالا اولش می‌کنند. - چرا اینقدر لجبازی؟ کوتـاه نمی آیـد. بایـد رد کنـم. کلا بایـد ...

۲۵ آذر 1397
13K
•●❥ ❥●• #جبهه_اقدام #قسمت_نهم نشستم روی کاناپه و زار زار گریه کردم. همش به این فکر میکردم که چی شد به اینجا رسیدم،یه ارتباط غلط و بی دلیل!!! توی همین فکرا بودم که کیوان زنگ ...

•●❥ ❥●• #جبهه_اقدام #قسمت_نهم نشستم روی کاناپه و زار زار گریه کردم. همش به این فکر میکردم که چی شد به اینجا رسیدم،یه ارتباط غلط و بی دلیل!!! توی همین فکرا بودم که کیوان زنگ زد _الو +الوسلام _سلام،خوبی؟ +خوبم _دارم میام خونه چیزی نمیخوای؟ +نه...منتظرتم بیا! _باشه،خداحافظ! یه بغض ...

۲۲ مهر 1397
16K
#قسمت_نهم وقتی یاد میگیره بازی کنه اون داره کم کم دنیای رنگی اطرافش رو میشناسه

#قسمت_نهم وقتی یاد میگیره بازی کنه اون داره کم کم دنیای رنگی اطرافش رو میشناسه

۲۳ تیر 1397
2K
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_نهم #بخش_سوم ایستادم،چند لحظہ بعد با قدم هاے آرام بہ سمتش رفتم. نگاهے بہ پشت سرم انداختم،ڪسے نبود؛پس مرا ندید! نفسم را بیرون دادم و نزدیڪش رسیدم،اول بہ عڪسش چشم دوختم. ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_نهم #بخش_سوم ایستادم،چند لحظہ بعد با قدم هاے آرام بہ سمتش رفتم. نگاهے بہ پشت سرم انداختم،ڪسے نبود؛پس مرا ندید! نفسم را بیرون دادم و نزدیڪش رسیدم،اول بہ عڪسش چشم دوختم. لبخند معصومش انگار زندہ بود! چشمان قهوہ اے رنگش من را نگاہ میڪرد،ریش هاے مشڪے ...

۱۰ فروردین 1397
1K
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_نهم #بخش_دوم با نگرانے گفت:من ڪہ از نگرانے مُردم آیہ! دستش را محڪم گرفتم و بوسیدم:خدانڪنہ مامان! قطرہ اشڪے از گوشہ ے چشمش چڪید:بابات و یاسین منتظرن! دستش را رها ڪردم ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_نهم #بخش_دوم با نگرانے گفت:من ڪہ از نگرانے مُردم آیہ! دستش را محڪم گرفتم و بوسیدم:خدانڪنہ مامان! قطرہ اشڪے از گوشہ ے چشمش چڪید:بابات و یاسین منتظرن! دستش را رها ڪردم و گفتم:لباسامو میدے؟ از روے تخت بلند شد و گفت:الان. سپس با لحن تهدید آمیز ...

۱۰ فروردین 1397
2K
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_نهم #بخش_اول آرام چشمانم را باز ڪردم. نور فضا باعث شد چهرہ ام درهم شود،سریع چشمانم را بستم. دوبارہ آرام پلڪ زدم و چشمانم را گشودم‌. در اتاق ڪوچڪے با دیوارهاے ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_نهم #بخش_اول آرام چشمانم را باز ڪردم. نور فضا باعث شد چهرہ ام درهم شود،سریع چشمانم را بستم. دوبارہ آرام پلڪ زدم و چشمانم را گشودم‌. در اتاق ڪوچڪے با دیوارهاے سفید بودم،ڪسے در اتاق نبود. گیج شدم،من اینجا چہ میڪردم؟! مگر در اتاقم پاے سجادہ ...

۱۰ فروردین 1397
6K
#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت نهم گریه : ▪️ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺴﺠّﺎﺩُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﺍِﻧّﻰ ﻟَﻢْ ﺍَﺫْﻛُﺮْ ﻣَﺼْﺮَﻉَ ﺑَﻨﻰ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺍِﻟﺎّ ﺧَﻨَﻘَﺘْﻨﻰ ﻟِﺬﻟِﻚَ ﻋَﺒْﺮَﺓٌ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت نهم گریه : ▪️ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺴﺠّﺎﺩُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﺍِﻧّﻰ ﻟَﻢْ ﺍَﺫْﻛُﺮْ ﻣَﺼْﺮَﻉَ ﺑَﻨﻰ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺍِﻟﺎّ ﺧَﻨَﻘَﺘْﻨﻰ ﻟِﺬﻟِﻚَ ﻋَﺒْﺮَﺓٌ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻬﺎﺩﺕِ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻡ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻥ، ...

۲ مهر 1396
7K
#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت نهم گریه : ▪️ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺴﺠّﺎﺩُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﺍِﻧّﻰ ﻟَﻢْ ﺍَﺫْﻛُﺮْ ﻣَﺼْﺮَﻉَ ﺑَﻨﻰ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺍِﻟﺎّ ﺧَﻨَﻘَﺘْﻨﻰ ﻟِﺬﻟِﻚَ ﻋَﺒْﺮَﺓٌ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت نهم گریه : ▪️ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺴﺠّﺎﺩُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﺍِﻧّﻰ ﻟَﻢْ ﺍَﺫْﻛُﺮْ ﻣَﺼْﺮَﻉَ ﺑَﻨﻰ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺍِﻟﺎّ ﺧَﻨَﻘَﺘْﻨﻰ ﻟِﺬﻟِﻚَ ﻋَﺒْﺮَﺓٌ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻬﺎﺩﺕِ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻡ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻥ، ...

۳۰ شهریور 1396
7K
#جهاد_شناسی #قسمت_نهم

#جهاد_شناسی #قسمت_نهم

۴ مرداد 1396
3K
#چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن 💞 ✍ #قسمت_نهم -احسان دیگه. باباش کارخونه دارہ 😉 -اها اها اون تیرہ برقه😂خوب چی؟؟😐 -فک کنم از تو خوشش اومدہ. خواهرش شمارتو از من میخواست😉😁 -ندادی که بهش؟!😡 -نه...گفتم اول باهات مشورت کنم😊 ...

#چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن 💞 ✍ #قسمت_نهم -احسان دیگه. باباش کارخونه دارہ 😉 -اها اها اون تیرہ برقه😂خوب چی؟؟😐 -فک کنم از تو خوشش اومدہ. خواهرش شمارتو از من میخواست😉😁 -ندادی که بهش؟!😡 -نه...گفتم اول باهات مشورت کنم😊 -افرین که هنوز یه ذرہ عقله رو داری😐😅 -ولی پسرہ خوبیه ها😉خوش به حالت😊 -خوش ...

۳۱ خرداد 1396
13K
Elnaz: Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_نهم پس با این حساب اصلا خجالت نکشید,منم مثله خواهرتون. تو اون موقعیت موضوع بزرگتر و گُنگ تر شده بود.هرکے تو فکر خودش بود که بعد از 5 دقیقه,با صدای کیمیا اون ...

Elnaz: Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_نهم پس با این حساب اصلا خجالت نکشید,منم مثله خواهرتون. تو اون موقعیت موضوع بزرگتر و گُنگ تر شده بود.هرکے تو فکر خودش بود که بعد از 5 دقیقه,با صدای کیمیا اون سکوت نافرجام به پایان رسید. کیمیا راه میرفت و شروع کرد به حرف زدن:نیلوفر,خب الان ...

۱۶ اسفند 1395
6K
Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_نهم پس با این حساب اصلا خجالت نکشید,منم مثله خواهرتون. تو اون موقعیت موضوع بزرگتر و گُنگ تر شده بود.هرکے تو فکر خودش بود که بعد از 5 دقیقه,با صدای کیمیا اون سکوت ...

Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_نهم پس با این حساب اصلا خجالت نکشید,منم مثله خواهرتون. تو اون موقعیت موضوع بزرگتر و گُنگ تر شده بود.هرکے تو فکر خودش بود که بعد از 5 دقیقه,با صدای کیمیا اون سکوت نافرجام به پایان رسید. کیمیا راه میرفت و شروع کرد به حرف زدن:نیلوفر,خب الان تو ...

۲۹ بهمن 1395
3K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_نهم : روز چهارم صفر سال 37 بود که ابوایوب انصاری با سواران خود مأمور حمله به سپاه شام شد و خود به مقر فرماندهی معاویه تاخت بطوریکه هرکس ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_نهم : روز چهارم صفر سال 37 بود که ابوایوب انصاری با سواران خود مأمور حمله به سپاه شام شد و خود به مقر فرماندهی معاویه تاخت بطوریکه هرکس در مسیر او قرار گرفته بود به ضرب شمشیر بر زمین افتاد. خود معاویه هم ...

۲۸ آذر 1395
7K
✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_نهم ... مثل برق و باد به آخر هفته رسیدیم.⚡️💨 سردرگم بودم. نمی دانستم این راهی که انتخاب کرده ام درست است یا...🤔 پنجشنبه بود و دلم هوای شهدا را کرد. دو شهید ...

✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_نهم ... مثل برق و باد به آخر هفته رسیدیم.⚡️💨 سردرگم بودم. نمی دانستم این راهی که انتخاب کرده ام درست است یا...🤔 پنجشنبه بود و دلم هوای شهدا را کرد. دو شهید گمنام را بین مقبره ی شهدای نام و نشان دار دفن کرده بودند.😔 یک راست ...

۱۸ آذر 1395
2K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_نهم : معاویه پس از امصای تعهد با عمرو عاص، در اولین فرصت وی را به حضور طلبید و مشکلات کار را به وی ‏عرضه داشت. از جمله گرفتاریهای ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_نهم : معاویه پس از امصای تعهد با عمرو عاص، در اولین فرصت وی را به حضور طلبید و مشکلات کار را به وی ‏عرضه داشت. از جمله گرفتاریهای معاویه این بود که محمد بن ابی حذیفه که اولین دشمن معاویه بود از زندان ...

۱۸ آذر 1395
5K
سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم در روابط خارجی به مناسبت ایام جانگداز رحلت(شهادت) پیامبر مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم . . #قسمت_نهم : در بعضی دیگر از آیات التزام ...

سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم در روابط خارجی به مناسبت ایام جانگداز رحلت(شهادت) پیامبر مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم . . #قسمت_نهم : در بعضی دیگر از آیات التزام به پیمان ها یک تکلیف و یک مسؤلیت اعلام شده است مانند آیه 34 بنی ...

۱۶ آذر 1395
3K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_نهم : در جریان فتنه جمل، فرماندار کوفه #ابوموسی_اشعری بود که از طرف عثمان حکومت کوفه را داشت و علی علیه السلام به او نوشته بود که از مردم ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_نهم : در جریان فتنه جمل، فرماندار کوفه #ابوموسی_اشعری بود که از طرف عثمان حکومت کوفه را داشت و علی علیه السلام به او نوشته بود که از مردم کوفه برای آن حضرت بیعت گیرد ولی او به تصور اینکه طرفداری از خونخواهی عثمان ...

۲۸ آبان 1395
6K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_پانزدهم : انتخاب امام علی علیه‌السلام به خلافت #قسمت_نهم و پایانی فصل پانزدهم : #معاویه_ملعون برای اینکه فرصت مناسبی برای تحکیم موقعیت خود بدست آورد به این فکر افتاد تا علی (ع) ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_پانزدهم : انتخاب امام علی علیه‌السلام به خلافت #قسمت_نهم و پایانی فصل پانزدهم : #معاویه_ملعون برای اینکه فرصت مناسبی برای تحکیم موقعیت خود بدست آورد به این فکر افتاد تا علی (ع) را بوسیله اشخاص دیگری سرگرم مبارزه کند از اینرو فورا نامه‏ ای به #زبیر نوشته ...

۱۸ آبان 1395
5K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_نهم : در جنگ ایران و عرب که عمر برای غلبه بر دشمن به مشورت می ‏پرداخت هر یک از مسلمین چیزی میگفتند. از جمله ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_نهم : در جنگ ایران و عرب که عمر برای غلبه بر دشمن به مشورت می ‏پرداخت هر یک از مسلمین چیزی میگفتند. از جمله گروهی را عقیده بر این بود که لشگریان شام را جمع کرده به نهاوند بفرستد ...

۲۹ مهر 1395
4K