نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قامتت (۳ تصویر)

🔸 #بابا مهدی جان؛ وصیت کرده بودی که روی سینه ات سربگذارم 🔹آن شب در #معراج خواستم سر روی سینه ات بگذارم ️اما هرچه گشتم #آغوشی نبود 🔸عکس هایت را کنار مامان دیده ام، قدو ...

🔸 #بابا مهدی جان؛ وصیت کرده بودی که روی سینه ات سربگذارم 🔹آن شب در #معراج خواستم سر روی سینه ات بگذارم ️اما هرچه گشتم #آغوشی نبود 🔸عکس هایت را کنار مامان دیده ام، قدو #قامتت، دستهایت. همان عکسها که #مرا در آغوش داشتی پس چرا نیمی از آن قدو ...

۹ تیر 1398
267
#رهبرانه ای دو #چشمانت چراغ شام یلدای همه آفتاب صورتت خورشید فردای همه ای دل دریایی‌ات کشتی نشینان را امید وی نگاه روشنت فانوس دریای همه ای بیان دلنشینت بارش باران نــــــــــور وی کلام آتشینت ...

#رهبرانه ای دو #چشمانت چراغ شام یلدای همه آفتاب صورتت خورشید فردای همه ای دل دریایی‌ات کشتی نشینان را امید وی نگاه روشنت فانوس دریای همه ای بیان دلنشینت بارش باران نــــــــــور وی کلام آتشینت آتـــــش نای همه #خنده‌های گاه‌گاهت خنده خورشید صبح شعله لرزان آهت شمع شبهای همه #قامتت ...

۱۰ مهر 1396
82
موی تو لشگری ­ست برای #ستمگریت پیداست #موی مشکی ­ات از زیر #روسریت محصول قرن چندم هجری­ ست #قامتت شاعر شده ­ست رودکی از لهجه­ ی #دریت می ­داد طعمِ چند تمشکِ رسیده را لب­ ...

موی تو لشگری ­ست برای #ستمگریت پیداست #موی مشکی ­ات از زیر #روسریت محصول قرن چندم هجری­ ست #قامتت شاعر شده ­ست رودکی از لهجه­ ی #دریت می ­داد طعمِ چند تمشکِ رسیده را لب­ هام در برابرِ انگورِ #عسکریت وقتِ تنت در آب ، نمی­ شد تمیز داد نوعِ ...

۶ اسفند 1394
43