نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرامـوش (۶ تصویر)

:) +عشقم؟ -جانه #دل زندگیم +نمیدونم چرا #دلم گرفته -إ من #فدای قلبه کوچولوت بشمـ .چـرا خانومیـم؟ +بعضـی اوقات حس میـکـنم که منـو#فرامـوش کـردی -إ ایـن حـرفـا چیه تولهــ...مگه میشه#دوستت نداشته باشم +پس چرا دیه ...

:) +عشقم؟ -جانه #دل زندگیم +نمیدونم چرا #دلم گرفته -إ من #فدای قلبه کوچولوت بشمـ .چـرا خانومیـم؟ +بعضـی اوقات حس میـکـنم که منـو#فرامـوش کـردی -إ ایـن حـرفـا چیه تولهــ...مگه میشه#دوستت نداشته باشم +پس چرا دیه نازمو نمیکشی.دیر مـیای #خونهـ -خب توله سره کارمـ.واسه #زندگیمون دارم کار میکنم که همیشه راحـت ...

۲۳ آبان 1397
258
+عشقم؟ -جانه #دل زندگیم +نمیدونم چرا #دلم گرفته -إ من #فدای قلبه کوچولوت بشمـ .چـرا خانومیـم؟ +بعضـی اوقات حس میـکـنم که منـو#فرامـوش کـردی -إ ایـن حـرفـا چیه تولهــ...مگه میشه#دوستت نداشته باشم +پس چرا دیه نازمو ...

+عشقم؟ -جانه #دل زندگیم +نمیدونم چرا #دلم گرفته -إ من #فدای قلبه کوچولوت بشمـ .چـرا خانومیـم؟ +بعضـی اوقات حس میـکـنم که منـو#فرامـوش کـردی -إ ایـن حـرفـا چیه تولهــ...مگه میشه#دوستت نداشته باشم +پس چرا دیه نازمو نمیکشی.دیر مـیای #خونهـ -خب توله سره کارمـ.واسه #زندگیمون دارم کار میکنم که همیشه راحـت باشی ...

۲۵ مرداد 1397
101
#فرامـوش نڪنیم ڪه اگر دلـی #را بردیـم شڪستیم گذشتیـم #ورفـتیـم روزگار حافظـه ےخوبـی #دارد هرگـز فراموش نمـی ڪنـد...

#فرامـوش نڪنیم ڪه اگر دلـی #را بردیـم شڪستیم گذشتیـم #ورفـتیـم روزگار حافظـه ےخوبـی #دارد هرگـز فراموش نمـی ڪنـد...

۲۴ آبان 1396
21
+عشقم؟ -جانه #دل زندگیم +نمیدونم چرا #دلم گرفته -إ من #فدای قلبه کوچولوت بشمـ .چـرا خانومیـم؟ +بعضـی اوقات حس میـکـنم که منـو #فرامـوش کـردی -إ ایـن حـرفـا چیه تولهــ...مگه میشه #دوستت نداشته باشم +پس چرا ...

+عشقم؟ -جانه #دل زندگیم +نمیدونم چرا #دلم گرفته -إ من #فدای قلبه کوچولوت بشمـ .چـرا خانومیـم؟ +بعضـی اوقات حس میـکـنم که منـو #فرامـوش کـردی -إ ایـن حـرفـا چیه تولهــ...مگه میشه #دوستت نداشته باشم +پس چرا دیه نازمو نمیکشی.دیر مـیای #خونهـ -خب توله سره کارمـ.واسه #زندگیمون دارم کار میکنم که همیشه ...

۲۲ مرداد 1395
195
👧🏻عشقم؟☹️ 👨🏻جانه #دل زندگیم😘 👧🏻نمیدونم چرا #دلم گرفته😔 👨🏻إ من #فدای قلبه کوچولوت بشمـ .چـرا خانومیـم؟😱 👧🏻بعضـی اوقات حس میـکـنم که منـو #فرامـوش کـردی😔 👨🏻إ ایـن حـرفـا چیه تولهــ...مگه میشه #دوستت نداشته باشم😒 👧🏻پس چرا ...

👧🏻عشقم؟☹️ 👨🏻جانه #دل زندگیم😘 👧🏻نمیدونم چرا #دلم گرفته😔 👨🏻إ من #فدای قلبه کوچولوت بشمـ .چـرا خانومیـم؟😱 👧🏻بعضـی اوقات حس میـکـنم که منـو #فرامـوش کـردی😔 👨🏻إ ایـن حـرفـا چیه تولهــ...مگه میشه #دوستت نداشته باشم😒 👧🏻پس چرا دیه نازمو نمیکشی.دیر مـیای #خونهـ😞 👨🏻خب توله سره کارمـ.واسه #زندگیمون دارم کار میکنم که همیشه ...

۷ مرداد 1395
118
میگن واسه #آرامـش خودتـم که شده، #ببـخش و فرامـوش کن... ولی وقتـی ازکسانی که #توقـع-نداری؛ میـرنجی... هرچقدر هم که بخوای ببخشی و #فرامـوش-کنی، نمیشه...! انگار داری خودتـو، #گول-میـزنی... وقتی از یه نفر #میـرنجی، حتی اگه ...

میگن واسه #آرامـش خودتـم که شده، #ببـخش و فرامـوش کن... ولی وقتـی ازکسانی که #توقـع-نداری؛ میـرنجی... هرچقدر هم که بخوای ببخشی و #فرامـوش-کنی، نمیشه...! انگار داری خودتـو، #گول-میـزنی... وقتی از یه نفر #میـرنجی، حتی اگه بگی #بخشیـدمش، یه چیزی ته دلت میمونه... #کیـنه-نیست!!! یه جای #زخــم... یه چیزی که نمیـذاره ...

۵ آذر 1394
429