نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فاطمه_پنبه_کار (۱۷ تصویر)

تو مثلِ من نیستی! نگاه و چشمهایت خنده های بی هوایت و مهربانی ات،صبوریِ بی مرزت بی هیچ قید و شرطی بی هیچ بهانه ی پیچیده ای؛ عاشقانه هایت... و آن هیجانِ همیشه ات؛ همانی ...

تو مثلِ من نیستی! نگاه و چشمهایت خنده های بی هوایت و مهربانی ات،صبوریِ بی مرزت بی هیچ قید و شرطی بی هیچ بهانه ی پیچیده ای؛ عاشقانه هایت... و آن هیجانِ همیشه ات؛ همانی که سازِ ناکوکِ دلم را دلنوازانه کوک می کند! و من شبیهِ تو نیستم ؛ ...

۱۸ آذر 1398
211
حالِ دلت که خوب باشد ؛ رنگ و شکلِ همه چیز فرق می کند! آدم ها از همیشه مهربان ترند، پیاده روها عجیب اهلِ همدلی اند و دستهایت را گرم می فشارند! آوازِ پرنده ها ...

حالِ دلت که خوب باشد ؛ رنگ و شکلِ همه چیز فرق می کند! آدم ها از همیشه مهربان ترند، پیاده روها عجیب اهلِ همدلی اند و دستهایت را گرم می فشارند! آوازِ پرنده ها به حالِ گوش هایت ؛ زیباترین نغمه ی جهآن است! حتی همهمه ی بی امانِ ...

۲ آذر 1398
347
یادم باشد حواسم به تک تکِ گلدانهایم باشد... که دریغ نکنم مهر را ،عشق را از برگهای سبز و سرشارشان! یادم بماند آسمان را با هر رنگ و حالتی،وسیع ترین بدانم... که این آسمان همیشه ...

یادم باشد حواسم به تک تکِ گلدانهایم باشد... که دریغ نکنم مهر را ،عشق را از برگهای سبز و سرشارشان! یادم بماند آسمان را با هر رنگ و حالتی،وسیع ترین بدانم... که این آسمان همیشه با حالِ من جور در می آید! هر روز یادم باشد،آدمها را بیشتر دوست بدارم؛ ...

۲ آبان 1398
81
🍃🍂🍁🌾 به راحتی کنار بگذار و فراموش کن ؛ آن که حس و حالِ لحظه هایت،دلیلِ اشک و سرمستیِ خنده هایت را نمی فهمد! آن که مرزِ بینِ دوست داشتن و تنفرش روشن نیست! همانی ...

🍃🍂🍁🌾 به راحتی کنار بگذار و فراموش کن ؛ آن که حس و حالِ لحظه هایت،دلیلِ اشک و سرمستیِ خنده هایت را نمی فهمد! آن که مرزِ بینِ دوست داشتن و تنفرش روشن نیست! همانی که روراست بودن با خودش را یاد نگرفته و چشمانش در مسیرِ حرف و قضاوتهای ...

۱ آبان 1398
169
🌾🍃🍂🍁 به راحتی کنار بگذار و فراموش کن ؛ آن که حس و حالِ لحظه هایت،دلیلِ اشک و سرمستیِ خنده هایت را نمی فهمد! آن که مرزِ بینِ دوست داشتن و تنفرش روشن نیست! همانی ...

🌾🍃🍂🍁 به راحتی کنار بگذار و فراموش کن ؛ آن که حس و حالِ لحظه هایت،دلیلِ اشک و سرمستیِ خنده هایت را نمی فهمد! آن که مرزِ بینِ دوست داشتن و تنفرش روشن نیست! همانی که روراست بودن با خودش را یاد نگرفته و چشمانش در مسیرِ حرف و قضاوتهای ...

۳۰ مهر 1398
160
حواسمان به این آمد و رفتنهای پرشتاب و عجول باشد... به فصل و ماههای درگذر و روزهای بدونِ توقف... نگاهمان را حواله کنیم سمتِ صندوقچه ی خاطره های هزار رنگِ این روزها کمی پریده رنگ ...

حواسمان به این آمد و رفتنهای پرشتاب و عجول باشد... به فصل و ماههای درگذر و روزهای بدونِ توقف... نگاهمان را حواله کنیم سمتِ صندوقچه ی خاطره های هزار رنگِ این روزها کمی پریده رنگ و آن لحظه های بی حوصلگیِ کشدار با هزار جور ژستِ اضافه اش... مثلاً فکر ...

۲۷ مهر 1398
27
حواسمان به این آمد و رفتنهای پرشتاب و عجول باشد... به فصل و ماههای درگذر و روزهای بدونِ توقف... نگاهمان را حواله کنیم سمتِ صندوقچه ی خاطره های هزار رنگِ این روزها کمی پریده رنگ ...

حواسمان به این آمد و رفتنهای پرشتاب و عجول باشد... به فصل و ماههای درگذر و روزهای بدونِ توقف... نگاهمان را حواله کنیم سمتِ صندوقچه ی خاطره های هزار رنگِ این روزها کمی پریده رنگ و آن لحظه های بی حوصلگیِ کشدار با هزار جور ژستِ اضافه اش... مثلاً فکر ...

۲۷ مهر 1398
361
عمیق ترین شادی هایم را دست چین می کنم و می سپارم به دستِ نسیمِ شبانه؛ تا زودتر از همیشه راهِ خانه ات را پیدا کند... یک روز بی خبر،چشمهایت را باز کنی و غرقِ ...

عمیق ترین شادی هایم را دست چین می کنم و می سپارم به دستِ نسیمِ شبانه؛ تا زودتر از همیشه راهِ خانه ات را پیدا کند... یک روز بی خبر،چشمهایت را باز کنی و غرقِ هیجان و اتفاق های خوشِ روزِ تازه شوی... همان حوالی ها که تهِ دلت برای ...

۲۰ شهریور 1398
218
🏴 می توان تو را خواند به ماه،آبروی آب،ساقی،گره گشا... اما میخوانمت به عشق که تو اعتبارِ عاشقانه ترین حماسه ی عالمی! و عشق یعنی همین! سرسپردگی تا عمقِ جآن! لیکن اینجا؛آغازِ قصه ی اَبَر ...

🏴 می توان تو را خواند به ماه،آبروی آب،ساقی،گره گشا... اما میخوانمت به عشق که تو اعتبارِ عاشقانه ترین حماسه ی عالمی! و عشق یعنی همین! سرسپردگی تا عمقِ جآن! لیکن اینجا؛آغازِ قصه ی اَبَر قهرمانِ عاشق و پایانِ واژه هایی از همیشه عاجزتر... بی اعتبارتر! واژه ها بگویید از ...

۱۸ شهریور 1398
89
چقدر می چسبد هوای بودنِ تو؛ انگار آسمانش هم از جنسِ دیگریست،ابرهایش عاشق ترند! بی وقفه می بارند و زمین سبزتر می شود به ناز! مزرعه ها جآن می گیرند با گلهای بنفش و صورتی؛ ...

چقدر می چسبد هوای بودنِ تو؛ انگار آسمانش هم از جنسِ دیگریست،ابرهایش عاشق ترند! بی وقفه می بارند و زمین سبزتر می شود به ناز! مزرعه ها جآن می گیرند با گلهای بنفش و صورتی؛ حوضِ آبیِ لحظه های من گره می خورد به ماهیانِ سرخِ،چشمهایم گلاویز می شود با ...

۲۰ خرداد 1398
494
شبها باید این گونه بگذرد؛ رویاهایت را سفت در آغوش بکشی امروزِ رفته ات را مرور کنی به آسمان چشم بدوزی و ماه یا صدها ستاره در عمقِ چشمانت بزم به پا کند ؛ خوش ...

شبها باید این گونه بگذرد؛ رویاهایت را سفت در آغوش بکشی امروزِ رفته ات را مرور کنی به آسمان چشم بدوزی و ماه یا صدها ستاره در عمقِ چشمانت بزم به پا کند ؛ خوش بنشینی به نگریستن در این بزمِ شبانه... چشم و ذهن ات را امن و آرام ...

۲۰ خرداد 1398
500
گفتی بودی: حالم با بهآر بهتر است! همیشه پای گریز داشته ام از سرما که انگار بوی دوری می دهد! آفتاب ؛ دلِ آدم را گرم می کند،بی تابی هایش را ذره ذره می چکاند ...

گفتی بودی: حالم با بهآر بهتر است! همیشه پای گریز داشته ام از سرما که انگار بوی دوری می دهد! آفتاب ؛ دلِ آدم را گرم می کند،بی تابی هایش را ذره ذره می چکاند و خشک و محو می کند... بقچه ی بی حوصلگی را حواله می کند روی ...

۶ فروردین 1398
25

"اسفند"شاعری ست پٌر آوازه در جهان! غزل می گوید و گاه ترانه ساز می کند... اما اغلب سپید می نویسد و روزهای سیاهش را می سپارد به دستِ باد! به عشقِ چشمهای روشنِ بهار،به یُمنِ آمدنِ قدم های خیر و نوبرانه ی این معشوقه ی هزار مجنون؛ تا همیشه پٌرتب ...

۲۴ اسفند 1397
24

"اسفند"شاعری ست پٌر آوازه در جهان! غزل می گوید و گاه ترانه ساز می کند... اما اغلب سپید می نویسد و روزهای سیاهش را می سپارد به دستِ باد! به عشقِ چشمهای روشنِ بهار،به یُمنِ آمدنِ قدم های خیر و نوبرانه ی این معشوقه ی هزار مجنون؛ تا همیشه پٌرتب ...

۲۰ اسفند 1397
24
گاهی فراتر از همه ی خواستن ها؛ دلت بی خیالی و آسودگیِ بی حد و مرز می خواهد! از همان جنس بی خیالی های کودکی و شوقِ فتحِ جهآن... روزهای کودکیِ خانه ی مادربزرگ و ...

گاهی فراتر از همه ی خواستن ها؛ دلت بی خیالی و آسودگیِ بی حد و مرز می خواهد! از همان جنس بی خیالی های کودکی و شوقِ فتحِ جهآن... روزهای کودکیِ خانه ی مادربزرگ و هیجانِ چیدنِ آلبالوهای ترش ؛ دستهای سرخ و لباسِ پر از لکه های لعنتی! کاش ...

۱۶ بهمن 1397
37
. کیه که ندونه زندگی پر از خستگی ها،دلتنگی و ناامیدی های لحظه ایه! اما میشه دل خوش کرد به اندک آدمهایی که به هر ماه و فصل یک جورِ متفاوتی نگاه می کنند و ...

. کیه که ندونه زندگی پر از خستگی ها،دلتنگی و ناامیدی های لحظه ایه! اما میشه دل خوش کرد به اندک آدمهایی که به هر ماه و فصل یک جورِ متفاوتی نگاه می کنند و بهش پر و بال میدن،ازش میگن،می نویسند و می خونند تا تو باورت بشه قشنگیهای ...

۳۰ دی 1397
34
چقدر وقتی بهت فکر می کنم آرومم! دیازپام یا لورازپام نخوردم تا حالا!امیدوارم گذرت هیچ وقت بهش نیفته!اما فکر کنم باید یه چیزی تو مایه های خاصیتِ همین قرصهای ضد اضطرابِ آروم کننده باشی! یا ...

چقدر وقتی بهت فکر می کنم آرومم! دیازپام یا لورازپام نخوردم تا حالا!امیدوارم گذرت هیچ وقت بهش نیفته!اما فکر کنم باید یه چیزی تو مایه های خاصیتِ همین قرصهای ضد اضطرابِ آروم کننده باشی! یا بیا اصلاً از آرامش بخشهای تماماً مثبت و بدونِ عوارض بگیم...فکر کردن به تو مثل ...

۲۳ شهریور 1397
56