نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فآط (۵ تصویر)

•|خوشآ دردیـ کِ‍ درمانشـ تو باشی😷💜 •|خوشآ راهیـ کِ‍ پایانشـ تو باشی🌌💜 •|خوشآ چشمیـ کِ‍ رخسـار تو بیند👀💜 •|خوشآ جانیـ کِ‍ جانانشـ تو باشی🙈💜 #بیِـه😛👐 بِ‍ توصیِـعِ#فآط‍_هیـوع💜😛✌ کِ‍ گفتـه دِپ نَزاع😐... عآیآ پُستآنِ مَن دِپَند؟😐

•|خوشآ دردیـ کِ‍ درمانشـ تو باشی😷💜 •|خوشآ راهیـ کِ‍ پایانشـ تو باشی🌌💜 •|خوشآ چشمیـ کِ‍ رخسـار تو بیند👀💜 •|خوشآ جانیـ کِ‍ جانانشـ تو باشی🙈💜 #بیِـه😛👐 بِ‍ توصیِـعِ#فآط‍_هیـوع💜😛✌ کِ‍ گفتـه دِپ نَزاع😐... عآیآ پُستآنِ مَن دِپَند؟😐

۱۳ خرداد 1397
2K
#شیوآ #فآط

#شیوآ #فآط

۴ اسفند 1396
4K
«الو! سلام عزیزم الو! نه! قطع نکن!» به هم فشردن چشم و جویدن ناخن - «ببخش دست خودم نیستم سرم گیجه!» نفس نفس زدن و... بوق ِ ممتد ِ تلفن ■ تو خسته ای... مثلا ...

«الو! سلام عزیزم الو! نه! قطع نکن!» به هم فشردن چشم و جویدن ناخن - «ببخش دست خودم نیستم سرم گیجه!» نفس نفس زدن و... بوق ِ ممتد ِ تلفن ■ تو خسته ای... مثلا از صدای تلویزیون نگاه کردن ِ به چیز ِ خانم ِ مجنون!! تو خسته ای ...

۱۰ اردیبهشت 1395
766
به بالشت سر ِ خود را فرو کنی تا صبح ولی نخوابی و کابوس ها ولت نکنند به خود بپیچی از این فکرهای آشفته که قرص های غم انگیز، عاقلت نکنند که خاطرات به مغزت/ ...

به بالشت سر ِ خود را فرو کنی تا صبح ولی نخوابی و کابوس ها ولت نکنند به خود بپیچی از این فکرهای آشفته که قرص های غم انگیز، عاقلت نکنند که خاطرات به مغزت/ هجوم آوردند میان مردمی اما چقدر بیگانه! صدای مشت، به دیوار مشت کوبیدن صدای ریختن ...

۸ اردیبهشت 1395
886
دریچه باز شد و آخرین پرنده پرید الف به فکر پراکندگی ِ پرها بود اگرچه هیچ کسی برنگشت «رفتن» را هنوز منتظر آخرین خبرها بود الف ادامه ی حرفی نگفته از تو نبود الف اشاره ...

دریچه باز شد و آخرین پرنده پرید الف به فکر پراکندگی ِ پرها بود اگرچه هیچ کسی برنگشت «رفتن» را هنوز منتظر آخرین خبرها بود الف ادامه ی حرفی نگفته از تو نبود الف اشاره ی دستی به دوورترها بود نشست و خیره به خط های آخرین نامه... اگرچه هیچ ...

۸ اردیبهشت 1395
651