نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عیسوی (۱ تصویر)

🔶دهشتناک ‏ترین #شکنجه ها در عصر #ساسانیان: 🔶گاهی محبوسین #عیسوی را به‌ وعده آزادی یا استرداد اموال ضبط شده وادار به‌ #اعدام هم‏کیشان خود می‌‏کردند. مجازات‌های دیگری نیز وجود داشت از قبیل توقیف اموال شخصی ...

🔶دهشتناک ‏ترین #شکنجه ها در عصر #ساسانیان: 🔶گاهی محبوسین #عیسوی را به‌ وعده آزادی یا استرداد اموال ضبط شده وادار به‌ #اعدام هم‏کیشان خود می‌‏کردند. مجازات‌های دیگری نیز وجود داشت از قبیل توقیف اموال شخصی مقصر و اعمال شاقه، که عبارت بود از راه‌سازی و سنگ‌‏شکنی و درخت‌‏بری و قطع ...

۹ شهریور 1396
7K