نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عیدغدیر_بر_شیعیان (۲ تصویر)

اوصاف علـے بہ هر زبان باید گفٺ ایـن ذڪر بہ پیدا و نهان باید گفٺ در جشـن ولے عهدے مسعودِ عـلے تبریڪ بہ صاحب الزمـان باید گفٺ #عیدغدیر_بر_شیعیان 💝🌿 #حضرٺ_مهدے_مبارڪ_باد 💝🌿

اوصاف علـے بہ هر زبان باید گفٺ ایـن ذڪر بہ پیدا و نهان باید گفٺ در جشـن ولے عهدے مسعودِ عـلے تبریڪ بہ صاحب الزمـان باید گفٺ #عیدغدیر_بر_شیعیان 💝🌿 #حضرٺ_مهدے_مبارڪ_باد 💝🌿

۲۸ مرداد 1398
56
امشب به هرکوچه اذان بایدگفت در وصف علی ز آسمان باید گفت چون عید امیر مومنین است تبریک به صاحب‌الزمان بایدگفت #عیدغدیر_بر_شیعیان💝🌿 #حضرٺ_مهدے_مبارڪ_باد💝🌿

امشب به هرکوچه اذان بایدگفت در وصف علی ز آسمان باید گفت چون عید امیر مومنین است تبریک به صاحب‌الزمان بایدگفت #عیدغدیر_بر_شیعیان💝🌿 #حضرٺ_مهدے_مبارڪ_باد💝🌿

۷ شهریور 1397
38