نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عکس_نوشته (۳۰۵۹۱ تصویر)

#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

۳ ساعت پیش
4K
عکس نوشته تسلیت سقوط هواپیما تهران یاسوج http://axneveshteh.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B3/ #عکس_نوشته #هواپیما_تهران_یاسوج

عکس نوشته تسلیت سقوط هواپیما تهران یاسوج http://axneveshteh.ir/%D8%B... #عکس_نوشته #هواپیما_تهران_یاسوج

۵ ساعت پیش
68
تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت عاشقی ها از دلم دیوانگی ها از سرم شمع لرزان نیستم تا ماند از من اشک سرد آتشی جاوید باشد در دل خاکسترم خاطرم را الفتی ...

تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت عاشقی ها از دلم دیوانگی ها از سرم شمع لرزان نیستم تا ماند از من اشک سرد آتشی جاوید باشد در دل خاکسترم خاطرم را الفتی با اهل عالم نیست نیست کز جهانی دیگرند و از جهانی دیگرم گر چه ما ...

۱ روز پیش
8K
#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

۱ روز پیش
5K
#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

۱ روز پیش
6K
#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

۱ روز پیش
5K
#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

۱ روز پیش
5K
#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

#استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #شعر #عکس_نوشته

۱ روز پیش
5K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱ روز پیش
9K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱ روز پیش
8K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
9K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
8K
خاطراتمون رو فراموش نمیکنم #عکس_نوشته #suho

خاطراتمون رو فراموش نمیکنم #عکس_نوشته #suho

۲ روز پیش
7K
ادمای داغون شده و شکست خورده قوی ان #عکس_نوشته #kai

ادمای داغون شده و شکست خورده قوی ان #عکس_نوشته #kai

۲ روز پیش
7K
⏳دنگ ... دنگ لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت نمی آید باز قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز... سهراب سپهری #عکس_نوشته

⏳دنگ ... دنگ لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت نمی آید باز قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز... سهراب سپهری #عکس_نوشته

۲ روز پیش
5K
#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

۳ روز پیش
12K
#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

۳ روز پیش
12K
#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

۳ روز پیش
11K
#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

۳ روز پیش
10K
#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

#عکس_نوشته 💜 #مفهومی 💙🌺

۳ روز پیش
10K