نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علی_قاضی_نظام (۴۲۷ تصویر)

میگذارمَت روی چشمانم👀 و این شهر را با تو قدم میزنم 👫 مجبورشان میکنم 💪 تا برایِ دوست داشتنمان اسپند دود کنند! 💭💑 کور شود چشمِ حسودان...👁 لال شود زبانِ بدخواهان... 😌 #علی_قاضی_نظام + 💖💖

میگذارمَت روی چشمانم👀 و این شهر را با تو قدم میزنم 👫 مجبورشان میکنم 💪 تا برایِ دوست داشتنمان اسپند دود کنند! 💭💑 کور شود چشمِ حسودان...👁 لال شود زبانِ بدخواهان... 😌 #علی_قاضی_نظام + 💖💖

۱ روز پیش
9K
من پر از هیچم پر از کفرمٖ پر از شرکم ولی نقطه های روشن ایمان من چشمان توست.. #علی_قاضی_نظام

من پر از هیچم پر از کفرمٖ پر از شرکم ولی نقطه های روشن ایمان من چشمان توست.. #علی_قاضی_نظام

۱ روز پیش
4K
#لطفا ناگهانی رُخ بده! :) غافلگیرم کن! لحظه ای اتفاق بیفت که اصلا فکرش را هم نکنم! آنجا که حتی صورتت را هم از یاد برده باشم! اصلاً تو هر موقع هم که بیایی، هرگذشته ...

#لطفا ناگهانی رُخ بده! :) غافلگیرم کن! لحظه ای اتفاق بیفت که اصلا فکرش را هم نکنم! آنجا که حتی صورتت را هم از یاد برده باشم! اصلاً تو هر موقع هم که بیایی، هرگذشته ای هم که داشته باشی، با ارزشی... درست مثلِ پیدا کردنِ پولِ مچاله شده، بعد ...

۲ روز پیش
4K
بار دیگر صبح شد بیدار شد این زندگی ای تمام حس بودن های من صبحت بخیر .. #علی_قاضی_نظام

بار دیگر صبح شد بیدار شد این زندگی ای تمام حس بودن های من صبحت بخیر .. #علی_قاضی_نظام

۳ روز پیش
7K
خوشبختی یعنی : خداوند آنقدر عزیزت کند ؛ که وجودت آرامش بخشِ دیگران باشد #علی_قاضی_نظام💚 #روز_دختر_مبارک

خوشبختی یعنی : خداوند آنقدر عزیزت کند ؛ که وجودت آرامش بخشِ دیگران باشد #علی_قاضی_نظام💚 #روز_دختر_مبارک

۳ روز پیش
6K
آنقدر

آنقدر "دوستت دارم"ها "دلتنگی"ها "خاطرات" به زبان های گوناگون روی قلم ها چرخیده که ترجیح میدهم قلم را زمین بگذارم و تمامِ آشوب های دلم را کنارِ گوشَ ت نجوا کنم بودنت را لازم دارم، برای چند دقیقه ابرازِ دلتنگی... دیگر کافیست، هر آنچه خواندی و به رویَت نیاوردی! | ...

۴ روز پیش
6K
مُرَدد بود بینِ ماندن و رفتن

مُرَدد بود بینِ ماندن و رفتن "اصرار" کردم به ماندن رفتن را ترجیح داد "اصرار" رفتنی میکند آدمها را #علی_قاضی_نظام

۶ روز پیش
4K
- دیوارهایِ کافه شاهد بودند ، که چقدر آمدم و بهشان زل زدم و تنهایی ام را دود کردم و تلخ نوشیدم و تو را تمنا کردم...! #علی_قاضی_نظام

- دیوارهایِ کافه شاهد بودند ، که چقدر آمدم و بهشان زل زدم و تنهایی ام را دود کردم و تلخ نوشیدم و تو را تمنا کردم...! #علی_قاضی_نظام

۶ روز پیش
3K
#علی_قاضی_نظام

#علی_قاضی_نظام

۶ روز پیش
3K
ما نسل حرف زدن جلوی آیینه ایم تمام عاشق شدنمان تمام درد و دلهایمان تمام دیالوگهای وقت قرارمان تمام قلدر بازیهایمان تمام گلایه هایمان به موعدش که میرسد لال میشویم لال 👤 #علی_قاضی_نظام

ما نسل حرف زدن جلوی آیینه ایم تمام عاشق شدنمان تمام درد و دلهایمان تمام دیالوگهای وقت قرارمان تمام قلدر بازیهایمان تمام گلایه هایمان به موعدش که میرسد لال میشویم لال 👤 #علی_قاضی_نظام

۱ هفته پیش
4K
#لطفا ناگهانی رُخ بده! :) غافلگیرم کن! لحظه ای اتفاق بیفت که اصلا فکرش را هم نکنم! آنجا که حتی صورتت را هم از یاد برده باشم! اصلاً تو هر موقع هم که بیایی، هرگذشته ...

#لطفا ناگهانی رُخ بده! :) غافلگیرم کن! لحظه ای اتفاق بیفت که اصلا فکرش را هم نکنم! آنجا که حتی صورتت را هم از یاد برده باشم! اصلاً تو هر موقع هم که بیایی، هرگذشته ای هم که داشته باشی، با ارزشی... درست مثلِ پیدا کردنِ پولِ مچاله شده، بعد ...

۱ هفته پیش
7K
همه ی ما ناقلِ یک بیماری هستیم...

همه ی ما ناقلِ یک بیماری هستیم... "توهمی" که به آدمها میدهیم تا فکر کنند بعدِ رفتنشان، زندگیمان هم تمام میشود! #علی_قاضی_نظام

۱ هفته پیش
4K
عرضه ی دوست داشتن اگر ندارید توانِ نگه داشتن اگر ندارید خراب نکنید احساسِ پاکِ آدمهایی که بعد از شما میخواهند واقعاً عاشقی کنند شما می آیید وعده ای میدهید سرتان را می اندازید و ...

عرضه ی دوست داشتن اگر ندارید توانِ نگه داشتن اگر ندارید خراب نکنید احساسِ پاکِ آدمهایی که بعد از شما میخواهند واقعاً عاشقی کنند شما می آیید وعده ای میدهید سرتان را می اندازید و می روید به ناکجا آدمِ بعد از شما اما باید جان بکَنَد تا ثابت کند ...

۱ هفته پیش
5K
هر شب خیال میکنم دارمَت... کنارِ خودم... برایت چای میریزم و شروع میکنم از روزمرگی هایم سخن گفتن هر روز چشم باز میکنم چایِ یخ کرده ات را سر میکشم و با نداشتنت خیلی منطقی ...

هر شب خیال میکنم دارمَت... کنارِ خودم... برایت چای میریزم و شروع میکنم از روزمرگی هایم سخن گفتن هر روز چشم باز میکنم چایِ یخ کرده ات را سر میکشم و با نداشتنت خیلی منطقی کنار می آیم این زندگیِ منِ بعد از توست #علی_قاضی_نظام

۱ هفته پیش
5K
بعضی کلمات هم نوشتنشان راحت است هم خواندنشان! اما داشتنش مرد می خواهد؛ مثل

بعضی کلمات هم نوشتنشان راحت است هم خواندنشان! اما داشتنش مرد می خواهد؛ مثل "معرفت" #علی_قاضی_نظام عصرتون شیرین..

۱ هفته پیش
8K
دلتنگی های آخرِ شبِ هر کس، هیچ شعبه ی دیگری ندارد! یکی عکس میبیند... یکی آهنگ گوش میدهد... دیگری پیغامها را مرور میکند... یکی... انتخاب با شماست! #علی_قاضی_نظام

دلتنگی های آخرِ شبِ هر کس، هیچ شعبه ی دیگری ندارد! یکی عکس میبیند... یکی آهنگ گوش میدهد... دیگری پیغامها را مرور میکند... یکی... انتخاب با شماست! #علی_قاضی_نظام

۱ هفته پیش
7K
انعکاسِ نورِ خورشیدِ اولِ صبح در چشمانت خوشبختی ام را ترسیم میکند! چشم باز میکنی؟ #علی_قاضی_نظام ✍ #شهید_محمدتقی_سالخورده ❤️

انعکاسِ نورِ خورشیدِ اولِ صبح در چشمانت خوشبختی ام را ترسیم میکند! چشم باز میکنی؟ #علی_قاضی_نظام ✍ #شهید_محمدتقی_سالخورده ❤️

۱ هفته پیش
5K
عرضه ی دوست داشتن اگر ندارید توانِ نگه داشتن اگر ندارید خراب نکنید احساسِ پاکِ آدمهایی که بعد از شما میخواهند واقعاً عاشقی کنند شما می آیید وعده ای میدهید سرتان را می اندازید و ...

عرضه ی دوست داشتن اگر ندارید توانِ نگه داشتن اگر ندارید خراب نکنید احساسِ پاکِ آدمهایی که بعد از شما میخواهند واقعاً عاشقی کنند شما می آیید وعده ای میدهید سرتان را می اندازید و می روید به ناکجا آدمِ بعد از شما اما باید جان بکَنَد تا ثابت کند ...

۲ هفته پیش
6K
بعضی آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد، تا مبادا نسلشان منقرض شود... آنها که دلیلِ حالِ خوبتان هستند... آنها که حتی با فکر کردن بهشان، لبخند روی لبت مینشیند... همان آدمهایی که در بدترین شرایط، ...

بعضی آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد، تا مبادا نسلشان منقرض شود... آنها که دلیلِ حالِ خوبتان هستند... آنها که حتی با فکر کردن بهشان، لبخند روی لبت مینشیند... همان آدمهایی که در بدترین شرایط، شما را تمام و کمال پذیرا بودند... دارید اگر از این نایاب ها، دو دستی ...

۲ هفته پیش
9K
وقتی... تصمیم به ترک چیزی گرفتی... هرگز به آن بازنگرد... حالا چه بخواهد... سیگار باشد... یا چای... یک آهنگ... یک آدم... یک احساس... هر چه...! حتی یک

وقتی... تصمیم به ترک چیزی گرفتی... هرگز به آن بازنگرد... حالا چه بخواهد... سیگار باشد... یا چای... یک آهنگ... یک آدم... یک احساس... هر چه...! حتی یک " خودت " که بوده و نباید باشد... هرگز برنگرد... تو تنها برنخواهی گشت...! یک ترس مداوم... پا به پای تو زندگی خواهد ...

۲ هفته پیش
5K