نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علیرضا_دولتی (۲ تصویر)

@shereashgi🌨☃❄️ ❄️اسفند میتواند حائل خوبی باشد 🌸میان فرسودگی و جان گرفتن..! ❄️آخر میدانی؛ 🌸اسفند ته تغاری ❄️همه ی ماه هاست، 🌸از زندگی سیر هم که باشی ❄️اسفند تو را به تکاپو می اندازد، 🌸زندگی ات ...

@shereashgi🌨☃❄️ ❄️اسفند میتواند حائل خوبی باشد 🌸میان فرسودگی و جان گرفتن..! ❄️آخر میدانی؛ 🌸اسفند ته تغاری ❄️همه ی ماه هاست، 🌸از زندگی سیر هم که باشی ❄️اسفند تو را به تکاپو می اندازد، 🌸زندگی ات را نونوار می کند، ❄️حال و هوای دلت را 🌸آب و جارو می کند ❄️ ...

۵ اسفند 1397
10K
اسفند می‌تواند حائل خوبی باشد میان فرسودگی و جان گرفتن..! آخر می‌دانی؛ اسفند ته تغاری همه ماه هاست، از زندگی سیر هم که باشی اسفند تو را به تکاپو می‌اندازد، زندگی ات را نونوار می‌کند، ...

اسفند می‌تواند حائل خوبی باشد میان فرسودگی و جان گرفتن..! آخر می‌دانی؛ اسفند ته تغاری همه ماه هاست، از زندگی سیر هم که باشی اسفند تو را به تکاپو می‌اندازد، زندگی ات را نونوار می‌کند، حال و هوای دلت را آب و جارو می‌کند و برای شروع قصه ای نو، ...

۱ اسفند 1397
12K