نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علیرضا_آذر (۳۶۰ تصویر)

خودم را خوب سنجیدم بدون #تُ نمی ارزید... #علیرضا_آذر

خودم را خوب سنجیدم بدون #تُ نمی ارزید... #علیرضا_آذر

۱ روز پیش
3K
من از دورھ اے آمدم ڪھ افق نردبان داشت و #عشق ارتفاعے بھ اندازھ #آسمان داشت....... #علیرضا_آذر

من از دورھ اے آمدم ڪھ افق نردبان داشت و #عشق ارتفاعے بھ اندازھ #آسمان داشت....... #علیرضا_آذر

۱ روز پیش
5K
خودم را خوب سنجیدم بدون #تُ نمی ارزید... #علیرضا_آذر

خودم را خوب سنجیدم بدون #تُ نمی ارزید... #علیرضا_آذر

۶ روز پیش
3K
اولین حَربه زن هاست نفس هایِ عمیق بعد از آن مات شدن، مثلِ وقارِ تَندیس بعدش آرام شُدن ، حرف شُدن ، بُغض شُدن آخرین حربه زَن هاست دوتا گونه یِ خیس... #علیرضا_آذر

اولین حَربه زن هاست نفس هایِ عمیق بعد از آن مات شدن، مثلِ وقارِ تَندیس بعدش آرام شُدن ، حرف شُدن ، بُغض شُدن آخرین حربه زَن هاست دوتا گونه یِ خیس... #علیرضا_آذر

۷ روز پیش
9K
ببریست درونم ک در اندیشه ی بیشه ست زندان دل و زندان تن و زندانی خویشست✌️ #علیرضا_آذر

ببریست درونم ک در اندیشه ی بیشه ست زندان دل و زندان تن و زندانی خویشست✌️ #علیرضا_آذر

۱ هفته پیش
5K
ماییم و هزار درد تازه...ماییم و قنوتِ دست خالی ماییم و همین اطاق کهنه...✌️با زلزله های احتمالی #علیرضا_آذر #زلزله

ماییم و هزار درد تازه...ماییم و قنوتِ دست خالی ماییم و همین اطاق کهنه...✌️با زلزله های احتمالی #علیرضا_آذر #زلزله

۱ هفته پیش
4K
یک سٖوره بخوان مهریه‌ام کن غزلت را مـن طـاقت یعقوب نـدارم بغلم کـن ❥|| #علیرضا_آذر #عشق_جانا😍

یک سٖوره بخوان مهریه‌ام کن غزلت را مـن طـاقت یعقوب نـدارم بغلم کـن ❥|| #علیرضا_آذر #عشق_جانا😍

۲ هفته پیش
5K
یادش همه جا هست ٬ خودش نوش شما ! ای ننگ بر او ٬ مرگ بر آغوش شما... #علیرضا_آذر

یادش همه جا هست ٬ خودش نوش شما ! ای ننگ بر او ٬ مرگ بر آغوش شما... #علیرضا_آذر

۲ هفته پیش
7K
تلخی بی کسی ام قهوه مرغوبم کرد... #علیرضا_آذر

تلخی بی کسی ام قهوه مرغوبم کرد... #علیرضا_آذر

۲ هفته پیش
6K
پیش چشم همه از خویش یلی ساخته ام پیش چشمان تو اما... سپر انداخته ام #علیرضا_آذر

پیش چشم همه از خویش یلی ساخته ام پیش چشمان تو اما... سپر انداخته ام #علیرضا_آذر

۳ هفته پیش
7K
باز هم جای خالی اش.. خالیست! #علیرضا_آذر

باز هم جای خالی اش.. خالیست! #علیرضا_آذر

۳ هفته پیش
4K
گاهی دبستان ابتدای عُقده سازی ست... آوارهای کودکی جبران ندارند #علیرضا_آذر

گاهی دبستان ابتدای عُقده سازی ست... آوارهای کودکی جبران ندارند #علیرضا_آذر

۲۴ آبان 1396
10K
این غم انگیز ترین،حالتِ غمگین شدن است... 💌 #علیرضا_آذر ┄┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┄

این غم انگیز ترین،حالتِ غمگین شدن است... 💌 #علیرضا_آذر ┄┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┄

۲۲ آبان 1396
6K
#علیرضا_آذر

#علیرضا_آذر

۲۱ آبان 1396
7K
در نگاهش دو گرگ پنهان بود نیش تیز کنار ابروهاش او هم از توله های آبان بود... #علیرضا_آذر

در نگاهش دو گرگ پنهان بود نیش تیز کنار ابروهاش او هم از توله های آبان بود... #علیرضا_آذر

۲۰ آبان 1396
11K
این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است... #علیرضا_آذر

این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است... #علیرضا_آذر

۱۶ آبان 1396
7K
ته مانده ی یک مرد اگر برگردد... #علیرضا_آذر

ته مانده ی یک مرد اگر برگردد... #علیرضا_آذر

۱۶ آبان 1396
7K
من را بگذار عشق زمین‌گیر کند این زخم سراسیمه مرا پیر کند #علیرضا_آذر

من را بگذار عشق زمین‌گیر کند این زخم سراسیمه مرا پیر کند #علیرضا_آذر

۱۲ آبان 1396
6K
او رفت با خود بـــــرد یادم را من مانده ام با بی کسی هایـــــم خب دست کم گلدان عطـــــری هست قربان دست اطلسی هایـــــم او رفت با خود برد خوابـــــم را دنیا پس از او ...

او رفت با خود بـــــرد یادم را من مانده ام با بی کسی هایـــــم خب دست کم گلدان عطـــــری هست قربان دست اطلسی هایـــــم او رفت با خود برد خوابـــــم را دنیا پس از او قرص بیـــــداری ست #علیرضا_آذر

۹ آبان 1396
11K
فصل فصلم هجوم آبان هاست تُف به جغرافیای تنهایی...!! #علیرضا_آذر

فصل فصلم هجوم آبان هاست تُف به جغرافیای تنهایی...!! #علیرضا_آذر

۹ آبان 1396
14K