نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عقد_مضاربه (۳ تصویر)

💵#عقد_مضاربه#عقدی است که در آن یکی از طرفین #سرمایه می دهد تا طرف دیگر با آن #تجارت کند و در سود آن شریک باشند. 💵صاحب سرمایه را #مالک و کسی که با سرمایه تجارت می ...

💵#عقد_مضاربه#عقدی است که در آن یکی از طرفین #سرمایه می دهد تا طرف دیگر با آن #تجارت کند و در سود آن شریک باشند. 💵صاحب سرمایه را #مالک و کسی که با سرمایه تجارت می کند را #مضارب می گویند. 💵در عقد مضاربه سرمایه باید #پول 💰 باشد. 🔴در بسیاری ...

۳۰ دی 1397
6K
✔در #عقد_مضاربه باید سهم هریک از طرفین به صورت #مشاع مشخص شود، مثلا نصف، ثلث یا ربع ✔میزان سهم هریک از طرفین باید در عقد، تعیین شده باشد، اما اگر در کاری عُرف خاصی جاری ...

✔در #عقد_مضاربه باید سهم هریک از طرفین به صورت #مشاع مشخص شود، مثلا نصف، ثلث یا ربع ✔میزان سهم هریک از طرفین باید در عقد، تعیین شده باشد، اما اگر در کاری عُرف خاصی جاری باشد، به شکلی که سکوت در عقد هم همان مقدار از سهم را معنا دهد، ...

۲ آذر 1397
9K
🔴#عقد_مضاربه به یکی از این دلایل ازبین می رود: ✔در صورت #فوت یا #جنون یا #صدور_حکم مبنی بر #سفاهت یکی از طرفین ✔در صورتی که تمام #سرمایه و #سود آن ازبین برود. ✔در صورتی که ...

🔴#عقد_مضاربه به یکی از این دلایل ازبین می رود: ✔در صورت #فوت یا #جنون یا #صدور_حکم مبنی بر #سفاهت یکی از طرفین ✔در صورتی که تمام #سرمایه و #سود آن ازبین برود. ✔در صورتی که صاحب سرمایه #مفلس باشد ✔اگر هنگام #عقد برای انجام #مضاربه مدتی معین شده باشد و ...

۳۰ آبان 1397
5K