نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عــ (۸ تصویر)

#عــ❤ ـــشقـــ #ســربـ❤ ــاز #بسیــ❤ ـــجـ ‌ #h❤

#عــ❤ ـــشقـــ #ســربـ❤ ــاز #بسیــ❤ ـــجـ ‌ #h❤

۲۹ دی 1397
10K
ڪــیــ‌ مــیــگــِه #گــِریــِه عــَروس 👰🏼😿 تــو شــَبــِ #عــَروســے 👯💃🏻😻 بــِخــاطــِرِ دورے اَز #خــانــوادَشــه🚶🏻😢 شــایــَد #بــِخــاطــِره 🍃🎭 #نــَرِســیــدَن بــِه اون #ڪــَســیــه ڪــِه 😏☹️ قــَرار بــود تــو هَمــچــیــن #شــَبــے 🙊👩🏻💙 بــا لــِبــاســِ #دامــادے 👔😍 #پــیــشــِش بــاشــِه 💔👫🌸

ڪــیــ‌ مــیــگــِه #گــِریــِه عــَروس 👰🏼😿 تــو شــَبــِ #عــَروســے 👯💃🏻😻 بــِخــاطــِرِ دورے اَز #خــانــوادَشــه🚶🏻😢 شــایــَد #بــِخــاطــِره 🍃🎭 #نــَرِســیــدَن بــِه اون #ڪــَســیــه ڪــِه 😏☹️ قــَرار بــود تــو هَمــچــیــن #شــَبــے 🙊👩🏻💙 بــا لــِبــاســِ #دامــادے 👔😍 #پــیــشــِش بــاشــِه 💔👫🌸

۴ مرداد 1396
10K
یــه جـــــــــوُریٖ دَمــــــــ از #خـــــُــدٰا و #عــِـدالَتــــــــــ و #معرفتـــــــ میزنـــه ، انڪَار ڹَ انڪَار خـودۺ #اصڸِ‌نـــامَـــرده... یــه جـــــــــوُریٖ دَمــــــــ از #مـــــــرام و #وفـــــــــــٰا میزنـــه، انڪَار ڹ انڪَار همبستـــَـــر عاشقۺ رو بــــــــه قیمتــــــــــــ #هــوَس نابــــــــــــود ڪرده... ...

یــه جـــــــــوُریٖ دَمــــــــ از #خـــــُــدٰا و #عــِـدالَتــــــــــ و #معرفتـــــــ میزنـــه ، انڪَار ڹَ انڪَار خـودۺ #اصڸِ‌نـــامَـــرده... یــه جـــــــــوُریٖ دَمــــــــ از #مـــــــرام و #وفـــــــــــٰا میزنـــه، انڪَار ڹ انڪَار همبستـــَـــر عاشقۺ رو بــــــــه قیمتــــــــــــ #هــوَس نابــــــــــــود ڪرده... #هــِـــــــــــــه... بــــــــــــٰابــــــــــٰا #بــــــــــــۑٖ‌خیــاڸ.... خداۍ معرفت و خوبــۑ، خـــوڹ ڪثیفٺ رو اینقــدر آلوده نڪن..

۲۶ تیر 1396
5K
◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ مــڹ از #عــِشـ؁ــــق #مـــیســازم واســٺ #ڪابــوښ⇛ ❧ چــوڹ #عــــشـــ؁ـــق #پــاڪ مــنــو #فــروخــتـے بــہ یــہ بــے #نــامـًُٓــوســـ⇛ ◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ...

◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ مــڹ از #عــِشـ؁ــــق #مـــیســازم واســٺ #ڪابــوښ⇛ ❧ چــوڹ #عــــشـــ؁ـــق #پــاڪ مــنــو #فــروخــتـے بــہ یــہ بــے #نــامـًُٓــوســـ⇛ ◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁

۲۹ خرداد 1395
2K
#ژووووونْ️ #عــِــقــشـــَــمْ #جــیجـــَــرَم #زِنـــدِگـــی️ #دُنـــیــــامْ #تـــَــنـــَــفــُــسْ #اُکـــســیـــجــِـنــَــمْ #هــَــمــِـه کــَــســـَــمْ #هـــِــرویـــیــــنـــَـــمْ #کــوکـــایـــیــنـَـــمْ #اوجــــولــاتــَـــمْ #فــــوراِوِرَمْ #اِلـــ_وایْْ #جـــَــذابـــْـتــــَــریــنـــَـــمْ #خـــوشــگـــلـتــَـریــنــَـــمْ #عــــِــشــــقـــــتــَــریــنــَمْ #گـــوگـــولــیتـــَـــریــــنــَمْ #لـــــاویـــوســـومـــــاچْ

#ژووووونْ️ #عــِــقــشـــَــمْ #جــیجـــَــرَم #زِنـــدِگـــی️ #دُنـــیــــامْ #تـــَــنـــَــفــُــسْ #اُکـــســیـــجــِـنــَــمْ #هــَــمــِـه کــَــســـَــمْ #هـــِــرویـــیــــنـــَـــمْ #کــوکـــایـــیــنـَـــمْ #اوجــــولــاتــَـــمْ #فــــوراِوِرَمْ #اِلـــ_وایْْ #جـــَــذابـــْـتــــَــریــنـــَـــمْ #خـــوشــگـــلـتــَـریــنــَـــمْ #عــــِــشــــقـــــتــَــریــنــَمْ #گـــوگـــولــیتـــَـــریــــنــَمْ #لـــــاویـــوســـومـــــاچْ

۱۰ اسفند 1394
1K
کـْاشـْ مـْیشـُد بـِهـ #عــَقـــَبــ بـَرگــَشْــتــْـ

کـْاشـْ مـْیشـُد بـِهـ #عــَقـــَبــ بـَرگــَشْــتــْـ

۱۷ آذر 1394
414
[ :) ] #عـشـقـــَــمــ ⇝ ❤‿❤ #تـولـدتـ هــَـپـے مـَــپـــے بــآشـهـ کـِـ :) کـآدو کهـ هیـــچ :دی یهـ زنــدگــے #ـآرومــ :) + هــَـرچیزے کهـ #آرزوشـو دآرے :) 120 ســآلــ #عــُــمـــر :) کهـ وقـت کنــے بهـ آرزوهــآتـ ...

[ :) ] #عـشـقـــَــمــ ⇝ ❤‿❤ #تـولـدتـ هــَـپـے مـَــپـــے بــآشـهـ کـِـ :) کـآدو کهـ هیـــچ :دی یهـ زنــدگــے #ـآرومــ :) + هــَـرچیزے کهـ #آرزوشـو دآرے :) 120 ســآلــ #عــُــمـــر :) کهـ وقـت کنــے بهـ آرزوهــآتـ برســے :)) ☜ فـلـن درسـ بخــونـ #دآنـشـگــآ یهـ رشتهـ خـوبـ قبــولـ شــے :| ✌ مــَــن ...

۱ مهر 1394
464
#ـبــی #عــِـف #ـعِـــفـّ

#ـبــی #عــِـف #ـعِـــفـّ

۳۰ تیر 1394
2K