نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عشق_ورزیدن_ناب_ترین_حس_دنیاسـت (۱ تصویر)

مهربانی را از خدایی بیاموزیم که بی هیچ توقعی عشق می ورزد ...... خدای مهربانی ها دوستت دارم ........ 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 ...

مهربانی را از خدایی بیاموزیم که بی هیچ توقعی عشق می ورزد ...... خدای مهربانی ها دوستت دارم ........ 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 #عشق_ورزیدن_ناب_ترین_حس_دنیاسـت #حـس_ناب #خـدا #مهربانـــــــــی🌻

۶ بهمن 1398
7K