نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عرب_پرستی (۳ تصویر)

چهارتاحرف حق میزنم بهتون برمیخوره؟؟ خلایق هرچی لایق..همون بهترتحت سیطره اعراب سوسمارخورباشین #ایران_ستیزی #عرب_پرستی درمطالب تاریخی ،تصاویرومتن هایی به چشم میخوردکه هاکی ازایران ستیزی وعرب پرستی است طبق این مطالب،ایرانیان باستان اسم هایی بامعنای بدبرای ...

چهارتاحرف حق میزنم بهتون برمیخوره؟؟ خلایق هرچی لایق..همون بهترتحت سیطره اعراب سوسمارخورباشین #ایران_ستیزی #عرب_پرستی درمطالب تاریخی ،تصاویرومتن هایی به چشم میخوردکه هاکی ازایران ستیزی وعرب پرستی است طبق این مطالب،ایرانیان باستان اسم هایی بامعنای بدبرای فرزندانشان انتخاب میکردند وبانوان بی قیدبودند...جشن های تاریخی وباستانی مارابه غرب نسبت میدهند..مثل جشن سیزده ...

۱۸ فروردین 1398
72
خواندن متن بر هر ایرانیِ شیعه #واجب است 👌 ❌ فقط عده ای سست اراده،اصالت فراموش شده و مرفه بی درد #علیه مذهب خودشان مطلب نشر می دهند! ❓آیا مردم کشورهای اروپای مسیحی و قارۀ ...

خواندن متن بر هر ایرانیِ شیعه #واجب است 👌 ❌ فقط عده ای سست اراده،اصالت فراموش شده و مرفه بی درد #علیه مذهب خودشان مطلب نشر می دهند! ❓آیا مردم کشورهای اروپای مسیحی و قارۀ آمریکا هیچ گاه به فلسطینی بودن #حضرت_مسیح (ع) و آسیایی بودن دین شان فکر کرده ...

۲ آذر 1397
600
#کوروش آسوده نخواب! اینجا عده ای دارند عقده ها به نامت خالی میکنند ملیّتشان دارد خفه شان میکند #ولایت پذیری به کتشان نمیرود پشت تو قایم میشوند انگارفقط آنان #وطن دوستند! به ما انگ #عرب_پرستی ...

#کوروش آسوده نخواب! اینجا عده ای دارند عقده ها به نامت خالی میکنند ملیّتشان دارد خفه شان میکند #ولایت پذیری به کتشان نمیرود پشت تو قایم میشوند انگارفقط آنان #وطن دوستند! به ما انگ #عرب_پرستی میزنند! نمیدانم عمرشان قد نمیدهد یا خودشان را به خواب زده اند فراموش کردند #شهدایی ...

۱۴ تیر 1396
477