نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عباس_حسین_نژاد (۳۰ تصویر)

من را شمعدانی‌‌ بدان در گلدانی کوچک ، که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ... #عباس_حسین_نژاد

من را شمعدانی‌‌ بدان در گلدانی کوچک ، که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ... #عباس_حسین_نژاد

۲۸ اسفند 1397
7K
من را شمعدانی‌ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد! #عباس_حسین_نژاد

من را شمعدانی‌ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد! #عباس_حسین_نژاد

۱۹ دی 1397
28K
من را شمعدانی‌ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد! #عباس_حسین_نژاد

من را شمعدانی‌ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد! #عباس_حسین_نژاد

۳ دی 1397
14K
بیـا و بـرای ایـن #دوسـت_داشتـن ات فکـری بکـن! جـا نمیـشود در مـن ... #عباس_حسین_نژاد
عکس بلند

بیـا و بـرای ایـن #دوسـت_داشتـن ات فکـری بکـن! جـا نمیـشود در مـن ... #عباس_حسین_نژاد

۲۷ دی 1396
4K
یک‌ نفر حتی یک ‌نفر شبیهِ من تو را دوست نخواهد داشت تو را نفس نخواهد کشید و تو را در شعر عبادت نخواهد کرد! یک‌ نفر حتی یک‌ نفر شبیهِ تو مرا نخواهد خواند ...

یک‌ نفر حتی یک ‌نفر شبیهِ من تو را دوست نخواهد داشت تو را نفس نخواهد کشید و تو را در شعر عبادت نخواهد کرد! یک‌ نفر حتی یک‌ نفر شبیهِ تو مرا نخواهد خواند مرا اجابت نخواهد کرد و مرا وقتِ عبادت به میهمانی آغوش نخواهد بُرد! تو، تنها ...

۱۵ دی 1396
3K
این ... هرم تابستان نیست ؛ زمین ... از فرطِ دوست داشتنِ #تو تب کرده است !!! #عباس_حسین_نژاد

این ... هرم تابستان نیست ؛ زمین ... از فرطِ دوست داشتنِ #تو تب کرده است !!! #عباس_حسین_نژاد

۲۳ مرداد 1396
9K
سهم من از تو گلدانی است کوچک بر میز و خیالی دور که گاه می آید و نمی رود .. #عباس_حسین_نژاد

سهم من از تو گلدانی است کوچک بر میز و خیالی دور که گاه می آید و نمی رود .. #عباس_حسین_نژاد

۱۷ مرداد 1396
11K
دلم بی تو خزر است راه به آبهای آزاد ندارد #عباس_حسین_نژاد

دلم بی تو خزر است راه به آبهای آزاد ندارد #عباس_حسین_نژاد

۱۹ تیر 1396
7K
بیا و برای این دوست داشتن ات فکری بکن! جا نمی شود در من... #عباس_حسین_نژاد #عاشقانه_ها

بیا و برای این دوست داشتن ات فکری بکن! جا نمی شود در من... #عباس_حسین_نژاد #عاشقانه_ها

۲ اردیبهشت 1396
5K
دوباره بوی شب بو ها بلند شده یا تو از این حوالی گذشته ای؟ #عباس_حسین_نژاد

دوباره بوی شب بو ها بلند شده یا تو از این حوالی گذشته ای؟ #عباس_حسین_نژاد

۱۰ اسفند 1395
15K
#عڪاسیِ_من😊❤ من را شمعدانی ای بدان در گلدانے کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ! #عباس_حسین_نژاد

#عڪاسیِ_من😊❤ من را شمعدانی ای بدان در گلدانے کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ! #عباس_حسین_نژاد

۱ اسفند 1395
4K
از تو... شبی جا مانده در من که هرگز صبح نخواهد شد،،، #عباس_حسین_نژاد

از تو... شبی جا مانده در من که هرگز صبح نخواهد شد،،، #عباس_حسین_نژاد

۲۷ بهمن 1395
4K
من را شمعدانی‌ای بدان در گلدانی کوچک! که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ! #عباس_حسین_نژاد

من را شمعدانی‌ای بدان در گلدانی کوچک! که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ! #عباس_حسین_نژاد

۱۶ دی 1395
6K
بیا و برای این دوست داشتنت فکری بکن !! جا نمی شود در من... #عباس_حسین_نژاد❣ @sayeroshan59🌸🌴

بیا و برای این دوست داشتنت فکری بکن !! جا نمی شود در من... #عباس_حسین_نژاد❣ @sayeroshan59🌸🌴

۱۵ دی 1395
3K
لیلی، نام دیگر #پاییز است زیباست.. عاشق می‌کند.. می‌کُشد! #عباس_حسین_نژاد
عکس بلند

لیلی، نام دیگر #پاییز است زیباست.. عاشق می‌کند.. می‌کُشد! #عباس_حسین_نژاد

۲۱ آذر 1395
9K
لیلی.......نام دیگر پائیز است................ زیباست.......عاشق می‌کند.....می کشد... #عباس_حسین_نژاد

لیلی.......نام دیگر پائیز است................ زیباست.......عاشق می‌کند.....می کشد... #عباس_حسین_نژاد

۲۲ مهر 1395
3K
دلم بی تو خزر است.............................. راه به آبهای آزاد ندارد........................... #عباس_حسین_نژاد

دلم بی تو خزر است.............................. راه به آبهای آزاد ندارد........................... #عباس_حسین_نژاد

۳۰ شهریور 1395
4K
بیا و برای این دوست داشتنت فکری بکن؛ جا نمی شود در من.... #عباس_حسین_نژاد

بیا و برای این دوست داشتنت فکری بکن؛ جا نمی شود در من.... #عباس_حسین_نژاد

۲۰ شهریور 1395
5K
تداعی نشو انقدر؛ در این همه خیابان، در این همه آدم! #عباس_حسین_نژاد

تداعی نشو انقدر؛ در این همه خیابان، در این همه آدم! #عباس_حسین_نژاد

۲۶ تیر 1395
4K
تداعی نشو انقدر؛ در این همه خیابان، در این همه آدم! #عباس_حسین_نژاد

تداعی نشو انقدر؛ در این همه خیابان، در این همه آدم! #عباس_حسین_نژاد

۲۵ تیر 1395
5K