نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

طالع (۹۲ تصویر)

من البدایه وگلی #غیرک لاگی #طالع #یخبل علیک فراگی 🌚 #انه منک لا تجینی ولا ٱجیک 🎵 #شاهد الله فرگتی #تجنن علیک .‌‌‌

من البدایه وگلی #غیرک لاگی #طالع #یخبل علیک فراگی 🌚 #انه منک لا تجینی ولا ٱجیک 🎵 #شاهد الله فرگتی #تجنن علیک .‌‌‌

۱ هفته پیش
3K
ترین های متولد هر ماه چیا و کیا هستن؟🤗 #ماه #طالع #فروردینی #اردیبهشتیا #خردادی #تیر #مردادی #شهریوری #مهرماهی #آبانیا #آذریا #دی_ماهیا #بهمن #اسفندماهی

ترین های متولد هر ماه چیا و کیا هستن؟🤗 #ماه #طالع #فروردینی #اردیبهشتیا #خردادی #تیر #مردادی #شهریوری #مهرماهی #آبانیا #آذریا #دی_ماهیا #بهمن #اسفندماهی

۲ هفته پیش
5K
#طالع‌بینی#‌۹۸#اسفند #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#اسفند #mariyoooo

۲ فروردین 1398
10K
#طالع‌بینی#‌۹۸#بهمن #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#بهمن #mariyoooo

۲ فروردین 1398
9K
#طالع‌بینی#‌۹۸#دی #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#دی #mariyoooo

۲ فروردین 1398
9K
#طالع‌بینی#‌۹۸#آذر #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#آذر #mariyoooo

۲ فروردین 1398
9K
#طالع‌بینی#‌۹۸#آبان #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#آبان #mariyoooo

۲ فروردین 1398
8K
#طالع‌بینی#‌۹۸#مهر #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#مهر #mariyoooo

۲ فروردین 1398
7K
#طالع‌بینی#‌۹۸#شهریور #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#شهریور #mariyoooo

۲ فروردین 1398
7K
#طالع‌بینی#‌۹۸#مرداد #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#مرداد #mariyoooo

۲ فروردین 1398
7K
#طالع‌بینی#‌۹۸#تیر #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#تیر #mariyoooo

۲ فروردین 1398
6K
#طالع‌بینی#‌۹۸#خرداد #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#خرداد #mariyoooo

۲ فروردین 1398
6K
#طالع‌بینی#‌۹۸#اردیبهشت #mariyoooo

#طالع‌بینی#‌۹۸#اردیبهشت #mariyoooo

۲ فروردین 1398
6K
#طالع‌بینی‌۹۸#فروردین #mariyoooo

#طالع‌بینی‌۹۸#فروردین #mariyoooo

۲ فروردین 1398
7K
🔸ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما #سایه_سرو_قدت دور مباد از سر ما 🔹هیچ نقاش چو #رخسار_تو_صورت_ننگاشت آفرین بر #قلم_صنعت_صورتگر ما 🔸روی تو #اختر_سعد است و مرا از #طالع روی آن نیست که #تابنده_شود_اختر_ما 🔹جرعه‌ای زان #لب-شیرین ...

🔸ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما #سایه_سرو_قدت دور مباد از سر ما 🔹هیچ نقاش چو #رخسار_تو_صورت_ننگاشت آفرین بر #قلم_صنعت_صورتگر ما 🔸روی تو #اختر_سعد است و مرا از #طالع روی آن نیست که #تابنده_شود_اختر_ما 🔹جرعه‌ای زان #لب-شیرین به لب ما نرسید تا لبالب نشد از #خون_جگر ساغر ما 🔸خود همین نام تمامم ...

۱۴ مهر 1397
10K
اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستم آخرش هم «ابَداً» بود نمیدانستم نام #عاشق همه جا بیشتر از #معشوق است همه جا صحبت #من بود نمیدانستم چشم من #خیس شد ، عاشق شدنم هم لو رفت ...

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستم آخرش هم «ابَداً» بود نمیدانستم نام #عاشق همه جا بیشتر از #معشوق است همه جا صحبت #من بود نمیدانستم چشم من #خیس شد ، عاشق شدنم هم لو رفت گریه بر من #قَدِغن بود نمیدانستم بعد از این #نام مرا نیز فراموش کنید عشق ...

۲۶ فروردین 1397
23K
اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستم آخرش هم «ابَداً» بود نمیدانستم نام #عاشق همه جا بیشتر از #معشوق است همه جا صحبت #من بود نمیدانستم چشم من #خیس شد ، عاشق شدنم هم لو رفت ...

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستم آخرش هم «ابَداً» بود نمیدانستم نام #عاشق همه جا بیشتر از #معشوق است همه جا صحبت #من بود نمیدانستم چشم من #خیس شد ، عاشق شدنم هم لو رفت گریه بر من #قَدِغن بود نمیدانستم بعد از این #نام مرا نیز فراموش کنید عشق ...

۲۶ فروردین 1397
18K
طالع‌بینی ماه ها #طالع‌بینی #ماه_تولد #طالع‌بینی_ماه_تولد

طالع‌بینی ماه ها #طالع‌بینی #ماه_تولد #طالع‌بینی_ماه_تولد

۱۰ مرداد 1396
19K
#طالع.بینی

#طالع.بینی

۲ فروردین 1396
4K
#طالع.بینی

#طالع.بینی

۲ فروردین 1396
6K