نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صفحات_طلاب (۱ تصویر)

معرفی #صفحات_طلاب و روحانیون امروز یکی می گفت: شما وقتی توی تلوزیون صحبت می کنید خیلی مهربون ترید. می خندید، شوخی می کنید، وقت می ذارید و قشنگ و کامل توضیح می دید. من که ...

معرفی #صفحات_طلاب و روحانیون امروز یکی می گفت: شما وقتی توی تلوزیون صحبت می کنید خیلی مهربون ترید. می خندید، شوخی می کنید، وقت می ذارید و قشنگ و کامل توضیح می دید. من که با شما برخورد کردم و سوال پرسیدم، شما گفتید زود بگو سوالت رو و یک ...

۸ خرداد 1395
84