نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیـد_احمـد_عطایـے (۵ تصویر)

می‌گفت: ڪسے ڪہ #آقــــا را قبول ندارد، مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برسردرخانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر #ولایت بدگمان،حق ندارد پا نہد در این مڪان... #شهیـد_احمـد_عطایـے

می‌گفت: ڪسے ڪہ #آقــــا را قبول ندارد، مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برسردرخانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر #ولایت بدگمان،حق ندارد پا نہد در این مڪان... #شهیـد_احمـد_عطایـے

۱۲ مرداد 1397
34
🔹می‌گفت: 🔺ڪسے ڪہ #آقــــا را قبول ندارد، مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برسردرخانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر #ولایت بدگمان،حق ندارد پا نہد در این مڪان... #شهیـد_احمـد_عطایـے 🇮🇷

🔹می‌گفت: 🔺ڪسے ڪہ #آقــــا را قبول ندارد، مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برسردرخانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر #ولایت بدگمان،حق ندارد پا نہد در این مڪان... #شهیـد_احمـد_عطایـے 🇮🇷

۳۱ تیر 1397
120
می‌گفت: ڪسے ڪہ #آقــــا را قبول ندارد، مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برسردرخانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر #ولایت بدگمان،حق ندارد پا نہد در این مڪان... #شهیـد_احمـد_عطایـے

می‌گفت: ڪسے ڪہ #آقــــا را قبول ندارد، مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برسردرخانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر #ولایت بدگمان،حق ندارد پا نہد در این مڪان... #شهیـد_احمـد_عطایـے

۲۸ تیر 1397
29
می‌گفت:ڪسے ڪہ آقــا را قبول ندارد،مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برســر در خانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر ولایـت بـدگمان حق ندارد پا نہد در این مڪان #شهیـد_احمـد_عطایـے

می‌گفت:ڪسے ڪہ آقــا را قبول ندارد،مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برســر در خانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر ولایـت بـدگمان حق ندارد پا نہد در این مڪان #شهیـد_احمـد_عطایـے

۲۹ شهریور 1396
12
می‌گفت:ڪسے ڪہ آقــــا را قبول ندارد،مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برســر در خانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر ولایــت بــدگمان حق ندارد پا نہد در این مڪان..✋ #شهیـد_احمـد_عطایـے💚

می‌گفت:ڪسے ڪہ آقــــا را قبول ندارد،مدیون است ڪہ نان من را بخورد! برســر در خانہ نوشتہ بود: هرڪہ دارد بر ولایــت بــدگمان حق ندارد پا نہد در این مڪان..✋ #شهیـد_احمـد_عطایـے💚

۲۸ شهریور 1396
11