نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_ناصر_اربابیان (۳ تصویر)

هدیہ به روح پاڪ #شهید_ناصر_اربابیان سهم شما ۵ صلوات🌸 |ذڪر روز شنبه:↓ یاربَّ العالَمین {اے پروردگار جهانیان} بسم رب الشهدا 🌹 صبح روز ۲۲ تیرماه ۶۷ به همراه یڪے دیگر از رزمندگان تخریب با موتور ...

هدیہ به روح پاڪ #شهید_ناصر_اربابیان سهم شما ۵ صلوات🌸 |ذڪر روز شنبه:↓ یاربَّ العالَمین {اے پروردگار جهانیان} بسم رب الشهدا 🌹 صبح روز ۲۲ تیرماه ۶۷ به همراه یڪے دیگر از رزمندگان تخریب با موتور سیڪلت براے شناسایے دشمن از طریق جاده فڪه اقدام مےڪنند که در محل استقرار تیپ ...

۳۰ آذر 1398
47K
و لبخندت نقشه‌ی گنج خوشبختی ‌ست ... #حمیدرضا_عبدالهی #کلام_شهید هیـچ بدنی در مقابل آنچه روح اراده آن را می‌کند ناتوان نیست؛ به امید آنکه درتمام احوال مراقبت از نماز خود بکنیم ... فرمانده گردان تخریب ...

و لبخندت نقشه‌ی گنج خوشبختی ‌ست ... #حمیدرضا_عبدالهی #کلام_شهید هیـچ بدنی در مقابل آنچه روح اراده آن را می‌کند ناتوان نیست؛ به امید آنکه درتمام احوال مراقبت از نماز خود بکنیم ... فرمانده گردان تخریب لشکر ۱۰ حضرت سیدالشهدا(؏) شهادت: فکہ ۱۳٦۷ #شهید_ناصر_اربابیان ❤️ #خاکیان_خدایی

۵ شهریور 1398
176
#دست_نوشتہ_تخریب_چے #شهید_ناصر_اربابیان هیـچ بدنے درمقـابل آنچہ روح اراده آن را مے ڪند ناتوان نیست، بہ امید آنڪہ درتمام احوال مراقبت از نمـاز خود بڪنیم.

#دست_نوشتہ_تخریب_چے #شهید_ناصر_اربابیان هیـچ بدنے درمقـابل آنچہ روح اراده آن را مے ڪند ناتوان نیست، بہ امید آنڪہ درتمام احوال مراقبت از نمـاز خود بڪنیم.

۱۴ مهر 1396
24