نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_آوینے (۲ تصویر)

#شهید_آوینے اے شقایق هاے آتش گرفتہ دل خونین ما شقایقے است کہ داغ شهادت شمارا بر خود دارد آیا آن روز نیزخواهد رسیدکہ بلبلی دیگر دروصف ماسرود شهادت بسراید #شهادت_۲۰_فروردین_۷۲_فکہ

#شهید_آوینے اے شقایق هاے آتش گرفتہ دل خونین ما شقایقے است کہ داغ شهادت شمارا بر خود دارد آیا آن روز نیزخواهد رسیدکہ بلبلی دیگر دروصف ماسرود شهادت بسراید #شهادت_۲۰_فروردین_۷۲_فکہ

۲۱ فروردین 1397
9
حزب الله ... فداکار است و ازمرگ نمیترسد وتو گویے خداوند وظیفہ تحقق اهداف الهے همہ انبیا رابرگُرده صبور و پرقدرت آنان نهاد و چہ شرفے ازاین بالاتر. #شهید_آوینے 💠

حزب الله ... فداکار است و ازمرگ نمیترسد وتو گویے خداوند وظیفہ تحقق اهداف الهے همہ انبیا رابرگُرده صبور و پرقدرت آنان نهاد و چہ شرفے ازاین بالاتر. #شهید_آوینے 💠 " شهـــــــ روی خط ــــــدا"

۱۲ شهریور 1396
268