نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیدمحمدسخندان (۱ تصویر)

گر بداند لذت جـان باختن در راه عشـق هیچ عاقل زنده نگذارد به عالم خویش را ابوعلی، همرزم شهید: سید نبود ولی تو لشکر فاطمیون اسمش رو گذاشت سید ذاکر... بی بی دو عالم دستش ...

گر بداند لذت جـان باختن در راه عشـق هیچ عاقل زنده نگذارد به عالم خویش را ابوعلی، همرزم شهید: سید نبود ولی تو لشکر فاطمیون اسمش رو گذاشت سید ذاکر... بی بی دو عالم دستش رو گرفت و یکی از تیرها به پهلوش اصابت کرد و در لحظات آخر تنها ...

۱۱ آبان 1397
12K