نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شفاعت_حضرت_زهرا (۲ تصویر)

اگر از من میپرسیدند؛ برای چه در میان اینهمه #آزادی خودت را اسیر یک #چادر کرده ای؟!😕 مسلماً پاسخ میدادم؛ حجاب؛اما آرامشی دارد...🌸 که هیچ چیزی در این زمین آرامشی ندارد! راه میروم بی آنکه ...

اگر از من میپرسیدند؛ برای چه در میان اینهمه #آزادی خودت را اسیر یک #چادر کرده ای؟!😕 مسلماً پاسخ میدادم؛ حجاب؛اما آرامشی دارد...🌸 که هیچ چیزی در این زمین آرامشی ندارد! راه میروم بی آنکه جلب توجه شود!😌 حرف میزنم بی آنکه به منظوری گرفته شود! در اجتماع حضور دارم ...

۱۰ مهر 1398
65
👇اگر از من میپرسیدند ؛برای چه در میان اینهمه آزادی خودت را اسیر یک چادر کرده ای! ✅مسلماً پاسخ میدادم؛ 👌حجاب ؛اما آرامشی دارد که هیچ چیزی در این زمین آرامشی ندارد! 🔹راه میروم بی ...

👇اگر از من میپرسیدند ؛برای چه در میان اینهمه آزادی خودت را اسیر یک چادر کرده ای! ✅مسلماً پاسخ میدادم؛ 👌حجاب ؛اما آرامشی دارد که هیچ چیزی در این زمین آرامشی ندارد! 🔹راه میروم بی آنکه جلب توجه شود! 🔹حرف میزنم بی آنکه به منظوری گرفته شود! 🔹در اجتماع حضور ...

۲ مهر 1398
24