نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شـهدا (۲ تصویر)

از #شهدا به جامانده ها؛ هنوز هم #شهادت مےدهند اما بہ

از #شهدا به جامانده ها؛ هنوز هم #شهادت مےدهند اما بہ "اهل درد" نه بے خیال ها فقط دم زدن ازشهـدا افتخار نیست... باید زندگےمان، حرفمان، نگاهمان، لقمه هایمان، رفاقتمان هم بوی #شـهدا بگیرد ...

۲۴ خرداد 1397
12K
از #شهدا به جامانده ها؛ هنوز هم #شهادت مےدهند اما بہ

از #شهدا به جامانده ها؛ هنوز هم #شهادت مےدهند اما بہ"اهل درد" نه بے خیال ها فقط دم زدن ازشهـدا افتخار نیست باید زندگےمان حرفمان، نگاهمان، لقمه هایمان، رفاقتمان هم بوی #شـهدا بگیرد

۲۲ تیر 1396
4K