نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شــ (۱۱ تصویر)

ڪویرِ تشنہ‌ی دلم گرفت ، جـان تازه‌اے بہ لطف بارشی از آن نگاه آسمــانے‌ات #شــہیـد‌ایــمان‌خــزاعـے‌نـژاد #یـادش‌بـا‌ذڪـر‌صـلـوات #خاکیان_خدایی

ڪویرِ تشنہ‌ی دلم گرفت ، جـان تازه‌اے بہ لطف بارشی از آن نگاه آسمــانے‌ات #شــہیـد‌ایــمان‌خــزاعـے‌نـژاد #یـادش‌بـا‌ذڪـر‌صـلـوات #خاکیان_خدایی

۱ هفته پیش
3K
هر انسـانی یڪ تـولد دارد یڪ مرگ و #شــ‌هدا تـنها انسـان‌هایی هستند ڪ‌ه مرگشـان را هـم تبدیݪ به تولد می ڪنند شهیدمدافع حرم پاسدار#روح الله_طالبی #سالروز_تولد #۶۵/۱۱/۲۸شهر کشکسرای #خاکیاان_خدایی

هر انسـانی یڪ تـولد دارد یڪ مرگ و #شــ‌هدا تـنها انسـان‌هایی هستند ڪ‌ه مرگشـان را هـم تبدیݪ به تولد می ڪنند شهیدمدافع حرم پاسدار#روح الله_طالبی #سالروز_تولد #۶۵/۱۱/۲۸شهر کشکسرای #خاکیاان_خدایی

۱۱ اسفند 1397
8K
ڪــیــ‌ مــیــگــِه #گــِریــِه عــَروس 👰🏼😿 تــو شــَبــِ #عــَروســے 👯💃🏻😻 بــِخــاطــِرِ دورے اَز #خــانــوادَشــه🚶🏻😢 شــایــَد #بــِخــاطــِره 🍃🎭 #نــَرِســیــدَن بــِه اون #ڪــَســیــه ڪــِه 😏☹️ قــَرار بــود تــو هَمــچــیــن #شــَبــے 🙊👩🏻💙 بــا لــِبــاســِ #دامــادے 👔😍 #پــیــشــِش بــاشــِه 💔👫🌸

ڪــیــ‌ مــیــگــِه #گــِریــِه عــَروس 👰🏼😿 تــو شــَبــِ #عــَروســے 👯💃🏻😻 بــِخــاطــِرِ دورے اَز #خــانــوادَشــه🚶🏻😢 شــایــَد #بــِخــاطــِره 🍃🎭 #نــَرِســیــدَن بــِه اون #ڪــَســیــه ڪــِه 😏☹️ قــَرار بــود تــو هَمــچــیــن #شــَبــے 🙊👩🏻💙 بــا لــِبــاســِ #دامــادے 👔😍 #پــیــشــِش بــاشــِه 💔👫🌸

۴ مرداد 1396
10K
#شــ{♚}ــاه قَلبـ{❤}ــم کَســـیه که تَنهــــا #مــلــکــ{👸🏻}ــه قَلبـــ{❤}ـش مَـــــنمـ..💖 #عشق

#شــ{♚}ــاه قَلبـ{❤}ــم کَســـیه که تَنهــــا #مــلــکــ{👸🏻}ــه قَلبـــ{❤}ـش مَـــــنمـ..💖 #عشق

۳۰ شهریور 1395
4K
❣ #لـــَبخـَنـد-زَنـآن میگـــویـْـے : #شــَهـریـور رو بـِـه پـآیـاٰن اســتـــ,و فـَقـــط چـند روز تــاٰ #پــاٰییــْز مـآنـدِهـ اســتــ…! میـدانـے چیســْـت ..؟! همـین چـند روزے کـه #شـُـمارَش از دسـتانـَت خـآرِج شــُـدهـ اســتــ ؛ #زِنــدگـی-اَمــ را دَر دسـت گِـرفـتـه ...

❣ #لـــَبخـَنـد-زَنـآن میگـــویـْـے : #شــَهـریـور رو بـِـه پـآیـاٰن اســتـــ,و فـَقـــط چـند روز تــاٰ #پــاٰییــْز مـآنـدِهـ اســتــ…! میـدانـے چیســْـت ..؟! همـین چـند روزے کـه #شـُـمارَش از دسـتانـَت خـآرِج شــُـدهـ اســتــ ؛ #زِنــدگـی-اَمــ را دَر دسـت گِـرفـتـه اَنـــد …!! هـَــر #لـَحظـه-اَش بـَــرایـَـم #سـآل-هـا مےگُــذرد¡! سـال هـایــے انبـاشتـه از تـوشـِه ےِ #نـَبـودَنــَت...! فِکـــرے ...

۲۷ شهریور 1395
7K
دورِتــون کــه #شــُلـــوغ مـیـشــهـــ یــادِتــون نــَره #تـــَــنـــه‍ــایـــی هـــاتــون رو بــا کــی گـــذرونــدیـن

دورِتــون کــه #شــُلـــوغ مـیـشــهـــ یــادِتــون نــَره #تـــَــنـــه‍ــایـــی هـــاتــون رو بــا کــی گـــذرونــدیـن

۱۸ مرداد 1395
6K
god thank you if I fell to the ground I got up tp your merciness #خـــُدایـا🌹 #شــُکـرِت🌸 #زَمــیــن خــوردیـم🔮 #بــُلــَــنــد شــُدیــم💎#بهـ#لـُـطــفـِـت❤️

god thank you if I fell to the ground I got up tp your merciness #خـــُدایـا🌹 #شــُکـرِت🌸 #زَمــیــن خــوردیـم🔮 #بــُلــَــنــد شــُدیــم💎#بهـ#لـُـطــفـِـت❤️

۴ مرداد 1395
8K
#SaHaR یــِکــ ســاعَــتــ تــَمامــ بــِدونــ آنــکـِهـ یــِکــ کــَلــامــ حــَرفــیـ بــِزَنـَمــ بــِهـ رویـَشــ نــِگــاهــ کــَردَمــ... فــَریــاد کــِشیـــد کــِهــ آخـــــَر خــَفهـــ شـــُدَمــ چــِرا حــــَرفــ نـــِمیـــزَنیــ... گــُفتــَمــ نــَشــِنیــدیـــ؟؟...بــــــُرو... #شــِکــَستــ_ســــُکوتـــ...

#SaHaR یــِکــ ســاعَــتــ تــَمامــ بــِدونــ آنــکـِهـ یــِکــ کــَلــامــ حــَرفــیـ بــِزَنـَمــ بــِهـ رویـَشــ نــِگــاهــ کــَردَمــ... فــَریــاد کــِشیـــد کــِهــ آخـــــَر خــَفهـــ شـــُدَمــ چــِرا حــــَرفــ نـــِمیـــزَنیــ... گــُفتــَمــ نــَشــِنیــدیـــ؟؟...بــــــُرو... #شــِکــَستــ_ســــُکوتـــ...

۲۳ بهمن 1394
4K
#دلـمــ واسـهـ خــودمـ سـوووخـــتـــ وقــتــی صــدامـ زد #شــُمـــا

#دلـمــ واسـهـ خــودمـ سـوووخـــتـــ وقــتــی صــدامـ زد #شــُمـــا

۱۸ بهمن 1394
484
#بـہ# بـَـعضیــــــــــــا #بآس# گفت : #عزیزم #شما #عـــَـر# نزنــے #هـم #خـَر #بـودنت# واس#ه ما #ثابت #شــُــבس . . .

#بـہ# بـَـعضیــــــــــــا #بآس# گفت : #عزیزم #شما #عـــَـر# نزنــے #هـم #خـَر #بـودنت# واس#ه ما #ثابت #شــُــבس . . .

۷ دی 1394
3K
#شــِیطونَمـٰا وَلــے اَلٰانْ داغــــونَمــ

#شــِیطونَمـٰا وَلــے اَلٰانْ داغــــونَمــ

۱۰ آذر 1394
1K