نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شعر_و_ادبیات (۳ تصویر)

دری به باغ کتاب ... __________________________________ دری بگشاییم به باغ کتاب پنجره ای به بوستان شعر دریچه ای به گلستان ادب و روزنه ای به دنیای نور و معرفت و در سفری به بیکران حقیقت ...
عکس بلند

دری به باغ کتاب ... __________________________________ دری بگشاییم به باغ کتاب پنجره ای به بوستان شعر دریچه ای به گلستان ادب و روزنه ای به دنیای نور و معرفت و در سفری به بیکران حقیقت بگذریم از تنگنای مجازی و برهوت بی خبری و از شیراز کنیم آغاز و در ...

۲۴ اردیبهشت 1398
10K
The liquid that flows from my eyes like blood Is truly blood. Come see how it pours. It's obvious what this flood will bring about: My heart will be devoured, my eyes ripped out. آبی ...

The liquid that flows from my eyes like blood Is truly blood. Come see how it pours. It's obvious what this flood will bring about: My heart will be devoured, my eyes ripped out. آبی که از این دیده چو خون میریزد خونیست بیا ببین که چون میریزد پیداست که ...

۲۱ دی 1397
18K
#ناصر_حامدی #شعر_و_ادبیات

#ناصر_حامدی #شعر_و_ادبیات

۱۰ دی 1397
15K