نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سید_مظلوم (۴ تصویر)

همسایه ی ما سوپر لبنیاتی داره! تو همون حالی ک داره آب میبنده تو بشکه های شیر،میگه چرارهبری جلوی فسادو نمیگیره؟ چرا مستقیم دستور نمیده با فساداقتصادی مبارزه شه؟ اختلاس میلیاردی جزایری و زنجانی و ...

همسایه ی ما سوپر لبنیاتی داره! تو همون حالی ک داره آب میبنده تو بشکه های شیر،میگه چرارهبری جلوی فسادو نمیگیره؟ چرا مستقیم دستور نمیده با فساداقتصادی مبارزه شه؟ اختلاس میلیاردی جزایری و زنجانی و کرباسچی چرابایدباشه اونم تو مملکت اسلامی؟! . ظهر ک از مغازه میاد؛درحالی ک داره غذای ...

۱۵ آذر 1395
10K
همسایه ی ما سوپر لبنیاتی داره! تو همون حالی ک داره آب میبنده تو بشکه های شیر،میگه چرارهبری جلوی فسادو نمیگیره؟ چرا مستقیم دستور نمیده با فساداقتصادی مبارزه شه؟ اختلاس میلیاردی جزایری و زنجانی و ...

همسایه ی ما سوپر لبنیاتی داره! تو همون حالی ک داره آب میبنده تو بشکه های شیر،میگه چرارهبری جلوی فسادو نمیگیره؟ چرا مستقیم دستور نمیده با فساداقتصادی مبارزه شه؟ اختلاس میلیاردی جزایری و زنجانی و کرباسچی چرابایدباشه اونم تو مملکت اسلامی؟! . ظهر ک از مغازه میاد؛درحالی ک داره غذای ...

۱۵ آذر 1395
11K
بازنشر به نام خدا خسارت است #آوینی را داشته باشیم و انقلاب دست نا اهلان بیفتد... به قلم دکتر احمد رضا بیضائی: زمانیکه رهبر انقلاب اسلامی، نویسنده ای را

بازنشر به نام خدا خسارت است #آوینی را داشته باشیم و انقلاب دست نا اهلان بیفتد... به قلم دکتر احمد رضا بیضائی: زمانیکه رهبر انقلاب اسلامی، نویسنده ای را "سید شهیدان اهل قلم" نامیده‌اند و جوان متدین ما بدنبال کسب جواز مطالعه آثار او از علماست، یعنی آثار آوینی هم ...

۲۰ فروردین 1395
1K
به نام خدا خسارت است آوینی را داشته باشیم و انقلاب دست نا اهلان بیفتد... به قلم دکتر احمد رضا بیضائی: زمانیکه رهبر انقلاب اسلامی، نویسنده ای را

به نام خدا خسارت است آوینی را داشته باشیم و انقلاب دست نا اهلان بیفتد... به قلم دکتر احمد رضا بیضائی: زمانیکه رهبر انقلاب اسلامی، نویسنده ای را "سید شهیدان اهل قلم" نامیده‌اند و جوان متدین ما بدنبال کسب جواز مطالعه آثار او از علماست، یعنی آثار آوینی هم مانند ...

۲۰ فروردین 1395
961