نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سوختم (۸ تصویر)

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست #گفت_یا_رب_از_چه_خوارم_کرده_ای #بر_صلیب_عشق_دارم_کرده_ای خسته ام زین عشق، دل خونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن #مرد_این_بازیچه_دیگر_نیستم #این_تو_و_لیلای_تو #من #نیستم #گفت: #ای_دیوانه_لیلایت_منم #در_رگ_پنهان_و_پیدایت_منم سال ...

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست #گفت_یا_رب_از_چه_خوارم_کرده_ای #بر_صلیب_عشق_دارم_کرده_ای خسته ام زین عشق، دل خونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن #مرد_این_بازیچه_دیگر_نیستم #این_تو_و_لیلای_تو #من #نیستم #گفت: #ای_دیوانه_لیلایت_منم #در_رگ_پنهان_و_پیدایت_منم سال ها با جور لیلا ساختی #من #کنارت #بودم #و #نشناختی کردمت آوارهء صحرا نشد گفتم ...

۱ آبان 1397
317
-#من#بیهوده#سوختم🔥 #درست#مثل#یک#سیگار#روشن🚬 #وسط#لب#های#کسی#که#سیگاری#نیست❌

-#من#بیهوده#سوختم🔥 #درست#مثل#یک#سیگار#روشن🚬 #وسط#لب#های#کسی#که#سیگاری#نیست❌

۳۱ شهریور 1397
185
#سوختم

#سوختم

۲۲ فروردین 1397
25
#شامی #شقایق #شیراز #خوراکی #سوخت #سوختم

#شامی #شقایق #شیراز #خوراکی #سوخت #سوختم

۲۶ فروردین 1396
41
. #عشق_تو بزرگ ترین #چهارشنبه_سوری بود! #آتش به دل زدی و آن قدر #سوختم که دیگر #هوس_عاشقی نمی کنم! #سمیرا_آنالویی .

. #عشق_تو بزرگ ترین #چهارشنبه_سوری بود! #آتش به دل زدی و آن قدر #سوختم که دیگر #هوس_عاشقی نمی کنم! #سمیرا_آنالویی .

۲۵ اسفند 1395
84
سوختم در حسرت پرواز عمری در قفس نک به پرواز تو جویم آرزویم را، برو ر-ابهام #سوختم #حسرت #پرواز #قفس #آرزو #برو #ر_ابهام

سوختم در حسرت پرواز عمری در قفس نک به پرواز تو جویم آرزویم را، برو ر-ابهام #سوختم #حسرت #پرواز #قفس #آرزو #برو #ر_ابهام

۱۳ تیر 1395
740
من که از عشق #علی چون شمع شیدا #سوختم صاحب جنت منم، اما در اینجا #سوختم #سوختم تا یک سر مویی نسوزد از #علی تا بماند #رهبرم من بی مهابا #سوختم بی گنه بودم ولی ...

من که از عشق #علی چون شمع شیدا #سوختم صاحب جنت منم، اما در اینجا #سوختم #سوختم تا یک سر مویی نسوزد از #علی تا بماند #رهبرم من بی مهابا #سوختم بی گنه بودم ولی در آتشم انداختند #محسنم شد کشته، نالیدم که #بابا سوختم #زینبم می دید آتش زائر ...

۲ اسفند 1394
207
#سوختم

#سوختم

۲۱ دی 1394
13