نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سه_عنصر (۳ تصویر)

#غیرت 🍃آیت‌الله جوادی آملی: 🔴 #غیرت چیست؟ 🔰«وَ عِفَّتُهُ عَلَی قَدْرِ غَیرَتِهِ»؛ این کلمه غیرت از آن واژه‌های کم‌نظیر است که ما در فارسی هیچ معادلی نداریم. ما غیر را هر چه بخواهیم معنا کنیم ...

#غیرت 🍃آیت‌الله جوادی آملی: 🔴 #غیرت چیست؟ 🔰«وَ عِفَّتُهُ عَلَی قَدْرِ غَیرَتِهِ»؛ این کلمه غیرت از آن واژه‌های کم‌نظیر است که ما در فارسی هیچ معادلی نداریم. ما غیر را هر چه بخواهیم معنا کنیم ناچاریم سه چهار کلمه بیاوریم تا کلمه #غیرت را معنا کنیم. 👌 غیرت از پرفضیلت‌ترین ...

۱۶ مهر 1398
276
#عفافگرایی #غیرت آیت‌الله جوادی آملی: 🔴 #غیرت چیست؟ 🔰«وَ عِفَّتُهُ عَلَی قَدْرِ غَیرَتِهِ»؛ این کلمه غیرت از آن واژه‌های کم‌نظیر است که ما در فارسی هیچ معادلی نداریم. ما غیر را هر چه بخواهیم معنا ...

#عفافگرایی #غیرت آیت‌الله جوادی آملی: 🔴 #غیرت چیست؟ 🔰«وَ عِفَّتُهُ عَلَی قَدْرِ غَیرَتِهِ»؛ این کلمه غیرت از آن واژه‌های کم‌نظیر است که ما در فارسی هیچ معادلی نداریم. ما غیر را هر چه بخواهیم معنا کنیم ناچاریم سه چهار کلمه بیاوریم تا کلمه #غیرت را معنا کنیم. 👌 غیرت از ...

۲ مهر 1398
191
سه #عنصر در حرکت ابی عبدالله! در باب #عاشورا آنچه که عرض می‌کنم - البته یک سطر از یک کتاب قطور است - این است که #عاشورا یک #حادثه‌ی_تاریخیِ_صرف _نبود؛ عاشورا یک #فرهنگ، یک #جریان_مستمر ...

سه #عنصر در حرکت ابی عبدالله! در باب #عاشورا آنچه که عرض می‌کنم - البته یک سطر از یک کتاب قطور است - این است که #عاشورا یک #حادثه‌ی_تاریخیِ_صرف _نبود؛ عاشورا یک #فرهنگ، یک #جریان_مستمر و یک #سرمشق_دائمی برای امت اسلام بود. حضرت ابی‌عبداللَّه (ع) با این حرکت - که ...

۳۱ شهریور 1396
13