نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سمیرا_غفاری (۱ تصویر)

شاعرِ مُنزوی‌ات شاعری از زنجان نیست این چنین مُعتکفی در همه‌ی ایران نیست گوشه‌ی چشمِ تو با ماست همین ما را بس گوشه‌ی خلوتِ ما جای نظربازان نیست از زمستانِ غزل‌هات بگو شاعرجان! اخوان! در ...

شاعرِ مُنزوی‌ات شاعری از زنجان نیست این چنین مُعتکفی در همه‌ی ایران نیست گوشه‌ی چشمِ تو با ماست همین ما را بس گوشه‌ی خلوتِ ما جای نظربازان نیست از زمستانِ غزل‌هات بگو شاعرجان! اخوان! در سرت اندیشه‌ی تابستان نیست!؟ گفتم ایّام به کامِ تو، ولی در کامم هیچ طعمی بجز ...

۲۳ بهمن 1397
17K