نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سمفونیک (۲ تصویر)

شما #رهبر ارکستر #سمفونیک #افکار و #احساسات خویشید. #نباید گامهای خود را با صدای طبل و #شیپور دیگران #هماهنگ کنید. گوش به #نوای‌درون خود بسپارید. نواهایی که از درونتان بر میخیزد را #هدایت کنید.

شما #رهبر ارکستر #سمفونیک #افکار و #احساسات خویشید. #نباید گامهای خود را با صدای طبل و #شیپور دیگران #هماهنگ کنید. گوش به #نوای‌درون خود بسپارید. نواهایی که از درونتان بر میخیزد را #هدایت کنید.

۱۷ شهریور 1397
48
اولش به اخرش فکر کن که مجبور نشے اخرش به اولش فکر کنے💸👾 #سمفونیک 🦄🍕

اولش به اخرش فکر کن که مجبور نشے اخرش به اولش فکر کنے💸👾 #سمفونیک 🦄🍕

۱۹ شهریور 1395
133