نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سمت_آبی_آتش (۱ تصویر)

#معرفی_کتاب #سمت_آبی_آتش میدانی وقتی برایت رجز خواندم که اگر لازم باشد با خودم، با تو، با تمام جهان می‌جنگم تا به دوست داشتنی کمتر از آن‌چه حق چشمانت است رضایت ندهی، در خاطرم نبود که ...

#معرفی_کتاب #سمت_آبی_آتش میدانی وقتی برایت رجز خواندم که اگر لازم باشد با خودم، با تو، با تمام جهان می‌جنگم تا به دوست داشتنی کمتر از آن‌چه حق چشمانت است رضایت ندهی، در خاطرم نبود که حتا جنگی چنین عاشقانه هم تلفات خود را دارد. از یاد برده بودم که تو ...

۱۹ دی 1398
18K