نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سلمان_نظافت_یزدی‌ (۲ تصویر)

خوشبختی چیز عجیبی نبود! گلدان‌ها را از گلخانه به خانه آوردیم، روی خاک تازه جنگل پای آن شمعدانی عاشق دست کشیدم، و پناه بردیم به طلوع در شرجی خاطره... خوشبختی چیز عجیبی نبود.... فاصله‌ی میان ...

خوشبختی چیز عجیبی نبود! گلدان‌ها را از گلخانه به خانه آوردیم، روی خاک تازه جنگل پای آن شمعدانی عاشق دست کشیدم، و پناه بردیم به طلوع در شرجی خاطره... خوشبختی چیز عجیبی نبود.... فاصله‌ی میان دو فنجان چای و لبخندی که فردا روز تلخی نیست... اما این بوسه‌های بارانی باشد ...

۴ بهمن 1398
18K
‌خوشبختی چیز عجیبی نبود گلدان‌ها را از گلخانه به خانه آوردیم روی خاک تازه جنگل پای آن شمعدانی عاشق دست کشیدم و پناه بردیم به طلوع در شرجی خاطره خوشبختی چیز عجیبی نبود فاصله‌ی میان ...

‌خوشبختی چیز عجیبی نبود گلدان‌ها را از گلخانه به خانه آوردیم روی خاک تازه جنگل پای آن شمعدانی عاشق دست کشیدم و پناه بردیم به طلوع در شرجی خاطره خوشبختی چیز عجیبی نبود فاصله‌ی میان دو فنجان چای و لبخندی که فردا روز تلخی نیست اما این بوسه‌های بارانی باشد ...

۱۷ اردیبهشت 1398
86