نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سردار_شهید_حسن_تهرانی_مقدم (۲ تصویر)

🚀 هرموشکی از تو یادگار است حسن 🚀 چون غرّش تیغ ذوالفقار است حسن 🚀 لرزیده ز دستْ رنج تو اسراییل 🚀 نام تو شهید اقتدار است حسن #سردار_شهید_حسن_تهرانی_مقدم 🌹 کانال مکتب الشهدا🌹 @maktab_o_shohada

🚀 هرموشکی از تو یادگار است حسن 🚀 چون غرّش تیغ ذوالفقار است حسن 🚀 لرزیده ز دستْ رنج تو اسراییل 🚀 نام تو شهید اقتدار است حسن #سردار_شهید_حسن_تهرانی_مقدم 🌹 کانال مکتب الشهدا🌹 @maktab_o_shohada

۲۹ خرداد 1396
2K
🚀هرموشکی از تو یادگار است حسن 🚀چون غرّش تیغ ذوالفقار است حسن 🚀لرزیده ز دستْ رنج تو اسراییل 🚀نام تو شهید اقتدار است حسن #سردار_شهید_حسن_تهرانی_مقدم 🌹کانال مکتب الشهدا🌹 @maktab_o_shohada

🚀هرموشکی از تو یادگار است حسن 🚀چون غرّش تیغ ذوالفقار است حسن 🚀لرزیده ز دستْ رنج تو اسراییل 🚀نام تو شهید اقتدار است حسن #سردار_شهید_حسن_تهرانی_مقدم 🌹کانال مکتب الشهدا🌹 @maktab_o_shohada

۲۹ خرداد 1396
2K