نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سردار_شهید_حاج_محمود_جلالی_کهنموئی (۶ تصویر)

دلاوران دلاوران آرام می آیند و در پهنه ی خاکی با متانت و وقار گام برمی دارند و عاشقانه و خاضعانه به مردم خدمت می کنند و در آخر جانشان را مخلصانه فدا می کنند. ...

دلاوران دلاوران آرام می آیند و در پهنه ی خاکی با متانت و وقار گام برمی دارند و عاشقانه و خاضعانه به مردم خدمت می کنند و در آخر جانشان را مخلصانه فدا می کنند. سردار شهیدمان حاج محمود جلالی کهنموئی دراین عالم درخشید و با آراستن جان به نور ...

۲۰ ساعت پیش
3K
در بهشت برین شور وغوغایی برپا شده وفرشتگان برای عرض ادب به صوفوف ایستاده اند تا یاران خمینی را بدرقه کنند واز آنان نسیم جنت را استشمام کنند ومگر جنت جایی غیر از دل وسیع ...

در بهشت برین شور وغوغایی برپا شده وفرشتگان برای عرض ادب به صوفوف ایستاده اند تا یاران خمینی را بدرقه کنند واز آنان نسیم جنت را استشمام کنند ومگر جنت جایی غیر از دل وسیع شهید است. https://t.me/shahidjodeiri/342 #سردار_شهید_حاج_محمود_جلالی_کهنموئی #دهمین_سالروز_شهادت_سردار_جلالی_کهنموئی #شهید_جلالی_کهنموئی #شهدا #شهید #شهیدان #کهنمو #استاد_غلامی_سرای

۹ فروردین 1397
176
کلیپ تصویری دهمین سالروز شهادت سردار شهید حاج محمود جلالی کهنموئی https://t.me/shahidjodeiri/345 کلیپ تصویری دهمین سالروز شهادت سردار شهید حاج محمود جلالی کهنموئی......... با اشعاری از استاد غلامی سرای تدوین : آقای حجت بخشی کهنموئی ...

کلیپ تصویری دهمین سالروز شهادت سردار شهید حاج محمود جلالی کهنموئی https://t.me/shahidjodeiri/345 کلیپ تصویری دهمین سالروز شهادت سردار شهید حاج محمود جلالی کهنموئی......... با اشعاری از استاد غلامی سرای تدوین : آقای حجت بخشی کهنموئی #سردار_شهید_حاج_محمود_جلالی_کهنموئی #استاد_غلامی_سرای #شهید #شهدا #شهیدان #شهدای_نیروی_انتظامی #شهدای_کهنمو #سرداران_شهید_آذربایجان

۹ فروردین 1397
143
مجموعه پوسترهای ویژه دهمین سالروز شهادت سردار سرتیپ دوم پاسدار حاج محمود جلالی کهنموئی https://t.me/shahidjodeiri/325 به امید شفاعت شهیدان صلوات #سردار_شهید_حاج_محمود_جلالی_کهنموئی #دهمین_سالروز_شهادت_سردار_جلالی_کهنموئی #شهدا #شهید #شهیدان #کهنمو #kahnamu

مجموعه پوسترهای ویژه دهمین سالروز شهادت سردار سرتیپ دوم پاسدار حاج محمود جلالی کهنموئی https://t.me/shahidjodeiri/325 به امید شفاعت شهیدان صلوات #سردار_شهید_حاج_محمود_جلالی_کهنموئی #دهمین_سالروز_شهادت_سردار_جلالی_کهنموئی #شهدا #شهید #شهیدان #کهنمو #kahnamu

۷ فروردین 1397
181
شهادت معرج عروج عاشقانی است که از قید جان گذشتند تابراق عشق آنان را به وادی عدم کشاند واین عدم یعنی دست یافتن به تمام اسرار عالم. نهمین سالروز #شهادت سردار شهید حاج محمود جلالی ...

شهادت معرج عروج عاشقانی است که از قید جان گذشتند تابراق عشق آنان را به وادی عدم کشاند واین عدم یعنی دست یافتن به تمام اسرار عالم. نهمین سالروز #شهادت سردار شهید حاج محمود جلالی #کهنموئی #سردار_شهید_حاج_محمود_جلالی_کهنموئی #شهدای_کهنمو #کهنمو #کهنمویی #kahnamu #شهید جلالی_کهنموئی

۹ فروردین 1396
70