نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سردار_دل‌ها (۶ تصویر)

سال را تحویل خواهیم داد به صاحب زمان... اما به ما بگویید با چه رویی سالمان را بدون شما تحویل دهیم؟! داغی به دلهای ما نشسته که جز با ظهور حجت حق بر زمین التیام ...

سال را تحویل خواهیم داد به صاحب زمان... اما به ما بگویید با چه رویی سالمان را بدون شما تحویل دهیم؟! داغی به دلهای ما نشسته که جز با ظهور حجت حق بر زمین التیام نخواهد یافت... ما تنها به امید آن روز بر مصیبت فقدانتان صبر خواهیم کرد... به ...

۲ هفته پیش
9K
💌 #دل‌نوشته ای خطاب به #سردار_دل‌ها : ✍ یک ماه از نبودنت گذشت، در حالی که بیش از هر زمان دیگری تو را حس کردیم ... بیش از هر زمان دیگری حماسه آفریدی ... و ...

💌 #دل‌نوشته ای خطاب به #سردار_دل‌ها : ✍ یک ماه از نبودنت گذشت، در حالی که بیش از هر زمان دیگری تو را حس کردیم ... بیش از هر زمان دیگری حماسه آفریدی ... و بیش از هر زمان دیگری لرزه بر پیکره‌ی جبهه‌ی کفر انداختی ... تو تازه شروع ...

۱۳ بهمن 1398
28K
تصویر #سردار_دل‌ها ویژه پروفایل به مناسبت دهه فجر

تصویر #سردار_دل‌ها ویژه پروفایل به مناسبت دهه فجر

۱۳ بهمن 1398
4K
#سردار_دل‌ها #حاج_قاسم #قاسم_سلیمانی #حوزه_هنری #خانه_ادبیات_افغانستان #نقدسینما #جاویدحسینی #جاوید_حسینی #جاویدحسینی #جاویدحسینی #جاوید_حسینی #جاویدحسینی #جاویدحسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضاحسینی

#سردار_دل‌ها #حاج_قاسم #قاسم_سلیمانی #حوزه_هنری #خانه_ادبیات_افغانستان #نقدسینما #جاویدحسینی #جاوید_حسینی #جاویدحسینی #جاویدحسینی #جاوید_حسینی #جاویدحسینی #جاویدحسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضا_حسینی #جاوید_رضا_حسینی #جاویدرضاحسینی

۲۰ دی 1398
4K
روزی حاج قاسم در تکریت، زادگاه صدام #چای خورد. روزی به یاد حاج قاسم در #قدس چای خواهیم خورد. #سردار_دل‌ها #قاسم_سلیمانی! راهت ادامه دارد! www.PavaraQi.ir | @PavaraQi تازه بمانید: 👉 ble.im/join/NzBiYmQwYT

روزی حاج قاسم در تکریت، زادگاه صدام #چای خورد. روزی به یاد حاج قاسم در #قدس چای خواهیم خورد. #سردار_دل‌ها #قاسم_سلیمانی! راهت ادامه دارد! www.PavaraQi.ir | @PavaraQi تازه بمانید: 👉 ble.im/join/NzBiYmQwYT

۱۵ دی 1398
4K
ما داغداریم... از فقدان فرمانده دلاور نبرد با ظالمان، دل آزادگان و مظلومان شکست. قلب نازنین فرزندان و بازماندگان شهدای ما لرزید... اما شغالان دشمن، برای پر کشیدن این شیر بیشه ایمان و مردانگی، با ...

ما داغداریم... از فقدان فرمانده دلاور نبرد با ظالمان، دل آزادگان و مظلومان شکست. قلب نازنین فرزندان و بازماندگان شهدای ما لرزید... اما شغالان دشمن، برای پر کشیدن این شیر بیشه ایمان و مردانگی، با ترسی غریب شادمانی می کنند، منتظر باشند ... #ما_ایستاده‌ایم #سردار_پرافتخار #سردار_دل‌ها

۱۳ دی 1398
6K