نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سردار_خیبر (۴ تصویر)

با گمنامی تو را شناختیم... شش سال است گمنام ایستاده ای و همدم گریه ها و خوشحالی هایمان شدی.. چه راز ها که به تو نگفته ایم.. چه شکایت ها و اشک ها که به ...

با گمنامی تو را شناختیم... شش سال است گمنام ایستاده ای و همدم گریه ها و خوشحالی هایمان شدی.. چه راز ها که به تو نگفته ایم.. چه شکایت ها و اشک ها که به مزارت امانت نسپرده ایم.. . چه شب ها و روزهایی که به نام مسجد حضرت ...

۱۸ تیر 1396
3K
ساعت یڪ و دو نصف شب بود صدای شُرشُر آب می آمد یڪے ظروف رزمنده ها رو جمع کرده بود و خیلے آروم ، به طوری که کسے بیدار نشود ، پای تانکر آب مےشست... ...

ساعت یڪ و دو نصف شب بود صدای شُرشُر آب می آمد یڪے ظروف رزمنده ها رو جمع کرده بود و خیلے آروم ، به طوری که کسے بیدار نشود ، پای تانکر آب مےشست... جلوتر رفتم... دیدم حاج ابراهیم همتِ ، فرمانده ی لشڪر ... #شهید_حاج_محمدابراهیم_همت #سردار_خیبر #مردان_خدا #فرمانده ...

۱۸ اسفند 1395
5K
🔸

🔸 " در محضــر شهــــید " ... ساعت یڪ و دو نصف شب بود صدای شُرشُر آب می آمد یڪے ظرف های رزمنده ها رو جمع کرده بود و خیلے آروم ، طوری که کسے بیدار نشود ، پای تانکر آب مےشست... جلوتر رفتم... دیدم حاج ابراهیم همتِ ، فرمانده ...

۱۴ دی 1395
246
در لشــگـــر 27 محمـــد_رســـول اللــه ' صلی الله علبه و آله ' بـــرادری بـــود کـــه عـــادت داشـــت پیشـــانی شهـــدا را ببـــوســد ! وقـتــی خــودش شهیــد شــد بچـــه هــا تصمیــم گرفتنـــد بـــه تلافــیِ آن همــه محبـت ...

در لشــگـــر 27 محمـــد_رســـول اللــه ' صلی الله علبه و آله ' بـــرادری بـــود کـــه عـــادت داشـــت پیشـــانی شهـــدا را ببـــوســد ! وقـتــی خــودش شهیــد شــد بچـــه هــا تصمیــم گرفتنـــد بـــه تلافــیِ آن همــه محبـت ، پیشـــانی او را غـــرقِ بــوســه کننـــد . پارچـــه را کـــه کنـــار زدنـــد ، جنـــازه ...

۱۷ اسفند 1393
1K