نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زندگیست_دیگر (۱ تصویر)

#زندگیست_دیگر! همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، همه سازهایش #کوک نیست! باید یاد گرفت با هر سازش #رقصید، حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! حواست ...

#زندگیست_دیگر! همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، همه سازهایش #کوک نیست! باید یاد گرفت با هر سازش #رقصید، حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد... به فرصت هایی که مثل باد می ...

۲۵ مهر 1394
1K