نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زرندیه (۱۵ تصویر)

گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #شهید_نظرعلی_قراخانلو فرزند محمد متولد 11آبان 1308 #روستای_علیشار_خرقان #شهرستان_زرندیه که در 5 آبان 1361 بر اثر ترکش خمپاره در منطقه عملیاتی #عین_خوش به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه ...

گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #شهید_نظرعلی_قراخانلو فرزند محمد متولد 11آبان 1308 #روستای_علیشار_خرقان #شهرستان_زرندیه که در 5 آبان 1361 بر اثر ترکش خمپاره در منطقه عملیاتی #عین_خوش به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #بسیجی_شهید #تقویم_تاریخ #روز_شمار_5آبان #علیشار #بخش_خرقان #زرندیه #شهداء_را_از_یاد_نبریم #Calendar_of_dates #Holy_Defense

۵ آبان 1397
8K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_مرادعلی_یارمحمدی فرزند علی متولد 11اردیبهشت 1341 #روستای_چناقچی #بخش_خرقان #زرندیه در 1آبان 1362 در #بانه هنگام درگیری با نیروهای عراقی به #شهادت رسید . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_زرندیه #شهید_ارتشی ...

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ارتش #شهید_مرادعلی_یارمحمدی فرزند علی متولد 11اردیبهشت 1341 #روستای_چناقچی #بخش_خرقان #زرندیه در 1آبان 1362 در #بانه هنگام درگیری با نیروهای عراقی به #شهادت رسید . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_زرندیه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_آبان1 #Holy_Defense #Islamic_Republic_of_Iran

۱ آبان 1397
5K
گرامی باد یاد و خاطر شهید_عابس_اشرفی فرزند شوذب متولد5خرداد 1347 #روستای_میل #زرندیه در23مهر1367در #مریوان هنگام #درگیری_با_گروهکهای_ضدانقلاب #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #شهید_زرندیه #شهید_عباس_اشرفی #شهید_درگیری_ضدانقلاب #تقویم_تاریخ #روز_شمار_23مهر

گرامی باد یاد و خاطر شهید_عابس_اشرفی فرزند شوذب متولد5خرداد 1347 #روستای_میل #زرندیه در23مهر1367در #مریوان هنگام #درگیری_با_گروهکهای_ضدانقلاب #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #شهید_زرندیه #شهید_عباس_اشرفی #شهید_درگیری_ضدانقلاب #تقویم_تاریخ #روز_شمار_23مهر

۲۳ مهر 1397
8K
گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #سیدحسین_کاشی فرزند سیدعلی متولد 1خرداد 1343#پرندک #زرندیه که در 12آبان 1360در مریوان به #شهادت رسیدند/ برادر ش سیداکبر هم شهید شده است. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #سیدحسین_کاشی فرزند سیدعلی متولد 1خرداد 1343#پرندک #زرندیه که در 12آبان 1360در مریوان به #شهادت رسیدند/ برادر ش سیداکبر هم شهید شده است. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۲ آبان 1396
5K
گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #احمد_امیریان فرزند خداورن متولد 1فروردین 1343 #پرندک #زرندیه که در 12آبان 1360 در مریوان به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #احمد_امیریان فرزند خداورن متولد 1فروردین 1343 #پرندک #زرندیه که در 12آبان 1360 در مریوان به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۲ آبان 1396
4K
گرامی باد یاد و خاطر #سیدحمزه_ولی_اللهی فرزند سیدحبیب متولد 5 خرداد 1343 #حکیم_آباد #زرندیه که در #عملیات_محرم در #عین_خوش در 11آبان1361به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #سیدحمزه_ولی_اللهی فرزند سیدحبیب متولد 5 خرداد 1343 #حکیم_آباد #زرندیه که در #عملیات_محرم در #عین_خوش در 11آبان1361به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۱ آبان 1396
4K
گرامی باد یاد و خاطر #علی_منصوری فرزند محمد متولد 2مرداد 1343 #مأمونیه #زرندیه که در #عملیات_محرم در #عین_خوش در 11آبان 1361به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #علی_منصوری فرزند محمد متولد 2مرداد 1343 #مأمونیه #زرندیه که در #عملیات_محرم در #عین_خوش در 11آبان 1361به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۱ آبان 1396
4K
گرامی باد یاد و خاطر #مصیب_اعتمادی فرزند یدالله متولد1فروردین1346 #آسیابک #زرندیه که در #عملیات_محرم در #عین_خوش در 11آبان1361 به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #مصیب_اعتمادی فرزند یدالله متولد1فروردین1346 #آسیابک #زرندیه که در #عملیات_محرم در #عین_خوش در 11آبان1361 به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۱ آبان 1396
4K
گرامی باد یاد و خاطر #محمد_سازگار فرزند جواد متولد #زرندیه که در #عملیات_محرم در #عین_خوش در 11آبان1361به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #محمد_سازگار فرزند جواد متولد #زرندیه که در #عملیات_محرم در #عین_خوش در 11آبان1361به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۱ آبان 1396
3K
گرامی باد یاد و خاطر #شهیدمحمد_شیخلر فرزند احمد متولد 4مرداد1339 #روستای_علیشار #زرندیه که در هلاله دهلران در5آبان 1363 به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #شهیدمحمد_شیخلر فرزند احمد متولد 4مرداد1339 #روستای_علیشار #زرندیه که در هلاله دهلران در5آبان 1363 به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۴ آبان 1396
5K
گرامی باد یاد و خاطر #شهیدنظرعلی_قراخانلو فرزند محمد متولد 11آبان 1308 #روستای_علیشار #زرندیه که در عین خوش در 5آبان1361 به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #شهیدنظرعلی_قراخانلو فرزند محمد متولد 11آبان 1308 #روستای_علیشار #زرندیه که در عین خوش در 5آبان1361 به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۴ آبان 1396
5K
گرامی باد یاد و خاطر #سرباز #شهیدرضا_خلج_اسدی فرزند اکرم آقا متولد 6فروردین 1341 #چلسبان #زرندیه که در 22مهر 1361 در درگیری با #گروههای_ضدانقلاب در #سقز به شهادت رسید. #شهید #شهدا #سرباز_شهید #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز #شهیدرضا_خلج_اسدی فرزند اکرم آقا متولد 6فروردین 1341 #چلسبان #زرندیه که در 22مهر 1361 در درگیری با #گروههای_ضدانقلاب در #سقز به شهادت رسید. #شهید #شهدا #سرباز_شهید #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۲۲ مهر 1396
7K
گرامی باد یاد و خاطر سرباز ناجا #شهیدغلامحسین_نوروزی_نژاد فرزند ابوالفضل متولد 22تیر 1344 #پرندک #زرندیه در 7مهر 1363 در #سقز به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی #دفاع_مقدس #سرباز_شهید #سرباز_ناجا @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر سرباز ناجا #شهیدغلامحسین_نوروزی_نژاد فرزند ابوالفضل متولد 22تیر 1344 #پرندک #زرندیه در 7مهر 1363 در #سقز به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی #دفاع_مقدس #سرباز_شهید #سرباز_ناجا @srazsaveh

۷ مهر 1396
9K
گرامی باد یاد و خاطر درجه دار #شهیدمنصور_جاوی فرزند محرمعلی متولد 1فروردین 1338 روستای #دستجرد #زرندیه که در 6مهر 1359 در #سوسنگرد به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر درجه دار #شهیدمنصور_جاوی فرزند محرمعلی متولد 1فروردین 1338 روستای #دستجرد #زرندیه که در 6مهر 1359 در #سوسنگرد به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۶ مهر 1396
4K
گرامی باد یاد سرباز #شهیدعباسعلی_قمری فرزند علی اکبر متولد 3 فروردین 1340 #حسین_آباد #زرندیه در 5 مهر 1360 در محور آبادان ماهشهر به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد سرباز #شهیدعباسعلی_قمری فرزند علی اکبر متولد 3 فروردین 1340 #حسین_آباد #زرندیه در 5 مهر 1360 در محور آبادان ماهشهر به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۴ مهر 1396
4K