نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زخــم (۲ تصویر)

تــقـدیـــم بــه تـمـام زنــان و دخـــتــران با مرام مـیـــهـنــم ..... #سـنـــگ-بـــاش-بـانــو شـیـــشــه کـه بــاشـــی مـــی شــکــنـنـــد تــو را بـه جــرم شـفـافـــی و مـیـــگــویــنـد: شـــکــسـتــنـــی را بـایـد شـکـســـت ... #ســـفــت-بــاش-بـانـو نـــرم کـــه بـاشـی تـو را خـفـــه ...

تــقـدیـــم بــه تـمـام زنــان و دخـــتــران با مرام مـیـــهـنــم ..... #سـنـــگ-بـــاش-بـانــو شـیـــشــه کـه بــاشـــی مـــی شــکــنـنـــد تــو را بـه جــرم شـفـافـــی و مـیـــگــویــنـد: شـــکــسـتــنـــی را بـایـد شـکـســـت ... #ســـفــت-بــاش-بـانـو نـــرم کـــه بـاشـی تـو را خـفـــه مـــیـــکـــنـنـــد زیــر غـرورشـان و مــیـگـویـنـــد ســـکـــوت نــشـــانــه ی رضـایـت اســت #مــرد-بـاش-بـــانــو زن کـه بـاشـی لـــگــد ...

۲۳ مهر 1396
17
میگن واسه #آرامـش خودتـم که شده، #ببـخش و فرامـوش کن... ولی وقتـی ازکسانی که #توقـع-نداری؛ میـرنجی... هرچقدر هم که بخوای ببخشی و #فرامـوش-کنی، نمیشه...! انگار داری خودتـو، #گول-میـزنی... وقتی از یه نفر #میـرنجی، حتی اگه ...

میگن واسه #آرامـش خودتـم که شده، #ببـخش و فرامـوش کن... ولی وقتـی ازکسانی که #توقـع-نداری؛ میـرنجی... هرچقدر هم که بخوای ببخشی و #فرامـوش-کنی، نمیشه...! انگار داری خودتـو، #گول-میـزنی... وقتی از یه نفر #میـرنجی، حتی اگه بگی #بخشیـدمش، یه چیزی ته دلت میمونه... #کیـنه-نیست!!! یه جای #زخــم... یه چیزی که نمیـذاره ...

۵ آذر 1394
15