نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زانیار_برور (۱۰ تصویر)

از انشاهایِ مدرسه پشیمانم به چشمانت فکر می کنم و دوست دارم در آینده

از انشاهایِ مدرسه پشیمانم به چشمانت فکر می کنم و دوست دارم در آینده "دزد دریایی" باشم! #زانیار_برور

۱۱ فروردین 1397
12K
دستهایت را که گم کردم به دیوارها آگهی زدم : از یابنده تقاضا می کنم بمیرد ...! #زانیار_برور

دستهایت را که گم کردم به دیوارها آگهی زدم : از یابنده تقاضا می کنم بمیرد ...! #زانیار_برور

۵ آذر 1396
5K

"متون" جمع مکسر متن نیست "من" است که "تو" را در آغوش گرفته است... #زانیار_برور

۱۳ مرداد 1396
2K
کدام فنجانِ قهوه را نیم‌خورده رها کرده ام که اینطور به دست نیامده از دست می روی!؟ #زانیار_برور

کدام فنجانِ قهوه را نیم‌خورده رها کرده ام که اینطور به دست نیامده از دست می روی!؟ #زانیار_برور

۱۰ مرداد 1396
3K
بعضی از ترانه ها را باید بوسید تنها به گمان آن که تو زیر لب زمزمه کرده ای .. #زانیار_برور https://t.me/iiheartt

بعضی از ترانه ها را باید بوسید تنها به گمان آن که تو زیر لب زمزمه کرده ای .. #زانیار_برور https://t.me/iiheartt

۸ اردیبهشت 1396
3K
درست مثل آن که جنازه ی کارگران معدن را از خاک بیرون بکشی، تا دوباره به خاک بسپاری، چیزی میان ما تغییر نخواهد کرد ... اما اصرار دارم که بدانی

درست مثل آن که جنازه ی کارگران معدن را از خاک بیرون بکشی، تا دوباره به خاک بسپاری، چیزی میان ما تغییر نخواهد کرد ... اما اصرار دارم که بدانی "دوستت دارم" #زانیار_برور

۸ اردیبهشت 1396
4K
به دوست داشتنت مَشغولم .. همانند سَربازی که سالهاست در مَقرّی مَتروکه بی خبر از اَتمامِ جنگ نگهبانی میدهد ... #زانیار_برور Delnevesht https://telegram.me/wisgooniha

به دوست داشتنت مَشغولم .. همانند سَربازی که سالهاست در مَقرّی مَتروکه بی خبر از اَتمامِ جنگ نگهبانی میدهد ... #زانیار_برور Delnevesht https://telegram.me/wisgooniha

۱۴ آذر 1395
6K
دسـت هایـت را که گــــم کردم ، به دیــوار ها آگهــــی زدم...

دسـت هایـت را که گــــم کردم ، به دیــوار ها آگهــــی زدم... "از یابـنده تقاضـــا می کنـم ؛ بمیــرد...!" #زانیار_برور "گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود بار بست و به گردش نرسیدیم و برفت"

۱۷ تیر 1395
4K
بار اولی که دیدم ات چنان بی مقدمه زیبا بودی،که چند روز بعد یادم افتاد باید عاشقت میشدم! #زانیار_برور

بار اولی که دیدم ات چنان بی مقدمه زیبا بودی،که چند روز بعد یادم افتاد باید عاشقت میشدم! #زانیار_برور

۱۰ اردیبهشت 1395
2K
یا به بیدار بودنش شک دارد یا می خواهد از خواب هایش نهایتِ استفاده را ببرد... کسی که پس از بوسیدنت، مکثی می کند و دوباره تو را می بوسد! #زانیار_برور ❤

یا به بیدار بودنش شک دارد یا می خواهد از خواب هایش نهایتِ استفاده را ببرد... کسی که پس از بوسیدنت، مکثی می کند و دوباره تو را می بوسد! #زانیار_برور ❤

۳ دی 1394
1K