نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ریگ_روان (۱ تصویر)

این کتاب مثل اثر قبلی تولتز فقط نوشته و عقاید تولتز نیست بلکه سرشار از نوشته های دیگر نویسندگان بزرگی می باشد که خود تولتز تحت تاثیر آن ها بوده. در این کتاب هم از ...

این کتاب مثل اثر قبلی تولتز فقط نوشته و عقاید تولتز نیست بلکه سرشار از نوشته های دیگر نویسندگان بزرگی می باشد که خود تولتز تحت تاثیر آن ها بوده. در این کتاب هم از فلسفه اشخاصی مثل بودلر، کامو، فروید، کافکا، تولستوی و… استفاده کرده. این کتاب سراسر متافیزیکی ...

۲۶ آذر 1398
6K