نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روز_جهانی_عکاسی (۱ تصویر)

#روز_جهانی_عکاسی #مناسبت: قدیمی‌ترین عکس ثبت شده را نیسفور نیِپس فرانسوی در 1826 با فرایندی که آن را هلیوگرافی نامید از چشم‌انداز پنجره‌ی اتاقش گرفت. چند سال بعد فرانسوی دیگری به نام لوئی داگر به فناوری‌ای ...

#روز_جهانی_عکاسی #مناسبت: قدیمی‌ترین عکس ثبت شده را نیسفور نیِپس فرانسوی در 1826 با فرایندی که آن را هلیوگرافی نامید از چشم‌انداز پنجره‌ی اتاقش گرفت. چند سال بعد فرانسوی دیگری به نام لوئی داگر به فناوری‌ای دست یافت که تصویری مثبت، مستقیم و پایدار بر صفحه‌ی نقره‌اندود ثبت می‌کرد و آن ...

۲۸ مرداد 1398
15K