نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روایت_کرمانشاه (۲ تصویر)

‏عجیب ترین خاطره من از زلزله دیدار با شخصی با تفکرات سلفی بود، روز اول دیده بودمش که به آقا فحش میداد، از بین جمعیتی که هنگام صحبت های آقا در محوطه بودند، آقا به ...

‏عجیب ترین خاطره من از زلزله دیدار با شخصی با تفکرات سلفی بود، روز اول دیده بودمش که به آقا فحش میداد، از بین جمعیتی که هنگام صحبت های آقا در محوطه بودند، آقا به این شخص اشاره کرده بود،بغلش کرده بود و بوسیده بودش! خودش می‌گفت همون شب استغفار ...

۱۰ آذر 1396
3K
‏#روایت_کرمانشاه ماجرای به سلامت رسیدن کمکهای مردمی به زلزله زده ها بحثی جدی است نیروی انتظامی (پلیس) ماشینهای کمکهای مردمی رابه شکل یک کاروان تجمیع و اسکورت میکنند ولی این کانال های تنفر پراکن مانند ...

‏#روایت_کرمانشاه ماجرای به سلامت رسیدن کمکهای مردمی به زلزله زده ها بحثی جدی است نیروی انتظامی (پلیس) ماشینهای کمکهای مردمی رابه شکل یک کاروان تجمیع و اسکورت میکنند ولی این کانال های تنفر پراکن مانند #آمد_نیوز نوشتن سپاه به زور کاروان کمک ها مردمی رو میگیره تا به نام خودش ...

۲۸ آبان 1396
9K