نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رضا_کریم (۲ تصویر)

بیشترین افسوس زندگی ام رازمانی خوردم که فهمیدم

بیشترین افسوس زندگی ام رازمانی خوردم که فهمیدم "آدم ها خیلی ها را دوست دارند، اما فقط عاشق یک‌ نفر میشوند" تو برای من همان یک نفر بودی و من برای تو یکی از آن خیلی ها...! #رضا_کریم‌پور

۲۳ دی 1396
8K
بیشترین افسوس زندگی ام را زمانی خوردم که فهمیدم

بیشترین افسوس زندگی ام را زمانی خوردم که فهمیدم "آدم ها خیلی ها را دوست دارند ، اما فقط عاشق یک‌ نفر میشوند" تو برای من همان یک نفر بودی و من برای تو یکی از آن خیلی ها ...! #رضا_کریم‌پور

۱۲ تیر 1396
8K